članek iz Revolverja št. 16, str. 22

Humanizem in renesansa

Istospolna partnerstva in otroci

V Sloveniji se je pojavila nova pobuda za zakonsko ureditev istospolnih partnerstev. Prvi poskus za zakonsko ureditev tega vprašanja se je zgodil že na začetku leta 1993. Na Ustavno sodišče je bila naslovljena pobuda za presojo ustavnosti Zakona o zakonski zvezi, ki diskriminira istaspolne partnerje. Vendar pa je Ustavno sodišče za mnenje vprašalo Vlada in dobilo negativen odgovor. Pobuda je bila zato umaknjena.(1)

Približno dve leti po prvem poskusu se je v javnosti pojavila nova pobuda. Tokrat naj bi parlament sprejel zakon, ki bi urejal istospolna partnerstva, ali pa v Zakon o zakonski zvezi dodal, da spol partnerjev, ki se želita poročiti, ni pomemben. Pravni strokovnjaki sedaj ugotavljajo, ali je primernejša prva ali druga možnost.

Dejstvo pa je, da zakoni o registriranem partnerstvu, ki so bili sprejeti v nekaterih državah in so namenjeni partnerjem istega spola, niso povzročili pretiranega navdušenja v gay-lezbični populaciji (razen navdušenja nad tem, da so se stvari končno začele premikati na bolje), saj so še vedno precej diskriminatorni. Kritike letijo predvsem na račun prepovedanega starševstva (ti zakoni istospolnim partnerjem npr. ne dovoljujejo posvojitve otrok in umetne oploditve).

Nobenega dvoma ni, da je treba najprej upoštevati koristi otrok, vendar pa je že čas, da se ugotovi, ali dejstvo, da sta starša istega spola, kaj vpliva na razvoj otrok, in da se ugotovitve upašteva tudi pri pisanju novega zakona.
In kako sa razlike med "tradicionalnimi" družinami in družinami istospolnih partnerjev ovrednotili po svetu?(2)

Avtorji študij priznavajo, da je bila večina le-teh opravljena na relativno majhnih vzorcih in da ni modro potegniti preveč zaključkov iz njih. Vendar pa nobena od študij ni odkrila nobenih dolgotrajnih škodljivih učinkov na otroke, ki so jih vzgojili homoseksualni starši. Še več - do sedaj ne obstaja nobena študija, ki bi vsaj nakazala, da škodljivi učinki so.(6)

Večina zgornjih ugotovitev izhaja iz raziskav ameriških znanstvenikov, vendar pa Američani niso edini, ki so se odločili raziskati to področje. Na Švedskem so združili zaključke približno šestdesetih tovrstnih mednarodnih raziskav,(7) in prav tako prišli do zaključka, da spolna usmerjenost staršev ne vpliva na razvoj otrok.

Po mojem mnenju posvojitve na splošno še lahko počakajo, še posebej zato, ker ni smiselno odpirati nove fronte. Nujno pa je, da novi zakon izrecno dovoli pasvojitve v primerih, ko je eden od staršev že zakoniti skrbnik otroka (t.j., biološki ali adoptivni oče ali mama) in ga partner želi posvojiti. Prednosti tega so očitne: od vsakdanjih (možnost soodločanja o šolanju, zdravstvenih posegih, itd. in odločanja v partnerjevi odsotnosti) do ne tako vsakdanjih (skrbniška pravica po partnerjevi srnrti). Če ilustriram s primerom z Danske: dve ženski sta živeli skupaj že petnajst let in sta bili nekaj let tudi poročeni (mimogrede, Danska je bila prva država, ki je omogočala istospolnim partnerjem registracijo njihove zveze). Ena od njiju je imela sina. Ko je umrla (sin je bil takrat star 17 let), je sodišče dodelilo sina biološkemu očetu, kljub temu, da je praktično csla življenje živel z mamo in njeno partnerko. Pač ni bilo zakonske podlage, da bi partnerka zahtevala skrbništvo.

Mislim, da je ta primer dovolj močna brca za tiste, ki nameravajo imeti otroke, pa se še držijo v ozadju. Kako je z zvonenjem po toči pa že vsi vemo.

Aleš
 

  1. Čibej, B: Da!, Mladina, 14. marec 1994.
  2. Podatki so večinoma povzeti po knjigi Redefining Families, prof. dr. Adele Eskeles Gottfried in prof. dr. Alan W. Gottfried (urednika), Plenum Press, New York, 1994, ISBN 0-306-44559-X.
  3. Glej še Meyer, C.L.: Legal, Psychological and Medical Considerations in Lesbian Parenting, Law and Sexuality: A Review of Lesbian and Gay Legal Issues, 2, 1992, 239-240.
  4. Glej še
  5. Groth, A.N.; Birnbaum, H.: Adult Sexual Orientation and Attraction to Underage Persons, Archives of Sexual Behaviour, 7(3), 1978, 175-181.
  6. Glej še Patterson C.J.: Children of Lesbian and Gay Parents, Child Development, 63, 1025-1042 in Patterson C.J.: Sexual orientation and human development: An overview, Developmental Psychology, 31(1), 3-11.
  7. Ernulf, K.E.; Innala, S.M.: Homosexuella maen och lesbiska kvinnor som foeraeldrar: En sammanfattnig av aktuell forskning, Nordisk Sexologi, 9(2), 65-74.


(c) Revolver, revija s homoerotičnim nabojem, 1995 (številka 16, str. 22). Objavljeno z dovoljenjem založnika. Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih delov revije je dovoljen samo s pismenim privoljenjem založnika.