Besedilo finskega zakona o istospolnih partnerstvih

1. Predpogoji za partnerstvo

Dve osebi istega spola lahko zahtevata registracijo partnerstva. Pred registracijo se ugotovi, ali obstajajo kakšne zakonske ovire za registracijo po zakonu o zakonski zvezi (234/29). Če ne obstajajo zakonske ovire za sklenitev zakonske zveze po zakonu o zakonski zvezi, potem ne obstajajo zakonske ovire za sklenitev registriranega partnerstva. Oseba, mlajša od 18 let ne more registrirati partnerstva. Pravosodni minister lahko osebi, mlajši od 18 let, dovoli registracijo partnerstva. Pred izdajo dovoljenja se zasliši zakonitega skrbnika osebe, ki želi skleniti partnerstva, če je prebivališče zakonitega skrbnika moč najti z razumnim trudom.

2. Postopek registracije partnerstva

Registracijo izvede oseba, ki je pooblaščena za sklepanje porok v prisotnosti sorodnikov partnerjev ali drugih prič. Med registracijo morata biti prisotna oba partnerja. Druga pravila o postopku se določi z uredbo.
 

3. Prenehanje partnerstva

Partnerstvo preneha, ko eden od partnerjev umre ali je proglašen za mrtvega. Partnerja se lahko razvežeta po obdobju razmisleka, kot ga določa zakon o zakonski zvezi (324/29).

Partnerja imata pravico do razveze brez obdobja razmisleka, če vsaj dve leti neprekinjeno živita ločeno. Za razvezo registriranih partnerstev so pristojna le finska sodišča.
 

4. Zakonske posledice partnerstva

Registracija partnerstva ima enake zakonske posledice kot poroka. Določbe o poroki in zakoncih veljajo tudi za registrirana partnerstva, če zakon ne določa drugače. Zakon o posvojitvah ne velja za registrirane partnerje.

Določbe o poroki zakona o zakonski zvezi ne veljajo za registrirana partnerstva.Vir: