Besedilo islandskega zakona o registriranih partnerstvih

1. člen
Dve osebi istega spola lahko registrirata svoje partnerstvo.

2. člen
Predpogoji za registracijo partnerstva so enaki pogojem za sklenitev zakonske zveze (2. del zakona o zakonski zvezi).

Partnerstvo se lahko registrira le, če je vsaj eden od partnerjev islandski državljan z domicilom v Islandiji.

Opombe:

3. člen
Pred formalno registracijo partnerstva morata obe stranki zagotoviti, da so predpogoji za sklenitev partnerstva izpolnjeni. Način dokazovanja predpisuje 3. del zakona o zakonski zvezi. Pravosodni minister bo izdal natančnejša navodila za dokazovanje.

4. člen
Partnerstva lahko registrirajo vodje policijskih okrožij ali njihovi zastopniki s pravno izobrazbo.

Členi 21 - 26 zakona o zakonski zvezi določajo način izdajanja potrdil.

Opomba: cerkvena poroka oz. registracija ni možna

5. člen
Ljudje, ki živijo v registriranih partnerstvih, uživajo enake pravice kot poročeni ljudje; izjeme so navedene v 6. členu.

Vse, kar zakonodaja določa za poročene ljudi, velja tudi za registrirane partnerje.

Opomba: člen se nanaša na dedovanje, davčne zakone (skupno gospodinjstvo), zdravstveno in socialno zavarovanje

6. člen
Podpoglavja o posvojitvi zakona o zakonski zvezi ne veljajo za registrirane partnerje. Pravila za določanje upravičenosti do umetnega spočetja ne veljajo za registrirane partnerje.

Kar zakonodaja pravi o spolnosti med poročenimi ljudmi, ne velja za registrirana partnerstva.

Kar pravijo mednarodne pogodbe, ki jih je podpisala Republika Islandija, ne velja za registrirana partnerstva, razen če se s tem strinjajo vse stranke pri pogodbi.

Opomba: člen implicira možnost enostranske posvojitve (kadar je eden od partnerjev že prej biološki / adoptivni oče / mati otroka, ga lahko posvoji tudi partner), ker ne navaja, da 3. odstavek 30. člena zakona o otrocih (Child Act - enostranske posvojitve) ne velja za registrirana partnerstva.

7. člen
Registrirano partnerstvo preneha s smrtjo enega od partnerjev, s preklicom ali z ločitvijo.

8 . člen
Pravila za preklic, ločitev in delitev premoženja iz zakona o zakonski zvezi veljajo tudi za registrirana partnerstva, v skladu z 2. in 3. odstavkom tega člena. Pravila za dokončanje zakonske zveze in zakonske posledice veljajo tudi za partnerstva.

Kljub 1. odstavku 114. člena je možno na islandskem sodišču tožiti na podlagi 113. člena, če je partnerstvo priznano na Islandiji.

Kljub 1. odstavku 123. člena zakona o zakonski zvezi je islandsko sodišče vedno pristojno za odločanje o zadevah glede partnerstev, ki so priznana v državi.

9. člen

Zakon stopi v veljavo 1.6.1996.


Vir: Queer Resources Directory, /incoming/pno/