Besedilo norveškega zakona o registriranih partnerstvih istospolnih parov

(angleška različica na / English version at http://www.stud.ntnu.no/studorg/llh/llh/english/partnership.html)
 

1. člen
Dve osebi istega spola lahko registrirata svoje partnerstvo. Zakonske posledice opredeljuje ta zakon.

2. člen
1. poglavje zakona o zakonski zvezi, ki govori o pogojih za sklepanje poroke, se smiselno uporablja za registracijo partnerstev. Nihče ne more registrirati partnerstva, če je že v registriranem partnerstvu ali poročen.

2. poglavje zakona o zakonski zvezi, ki govori o preverjanju izpolnjevanja pogojev za poroko, in 3. poglavje zakona o zakonski zvezi, ki govori o poročni ceremoniji, ne velja za registracijo partnerstva.

Partnerstvo se lahko registrira le, če ima vsaj eden od partnerjev stalno prebivališče na Norveškem in če ima vsaj eden od partnerjev norveško državljanstvo.

Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev in postopek registracije določi ministrstvo.

3. člen
Registracija partnerstva ima enake zakonske posledice kot sklenitev zakonske zveze; izjeme so navedene v 4. členu.

Določbe norveške zakonodaje o poroki in zakoncih se smiselno uporabljajo za registrirana partnerstva in registrirane partnerje.

4. člen
Določbe zakona o posvojitvah, ki se nanašajo na zakonce, ne veljajo za registrirane partnerje.

5. člen
Kljub določbi člena 419 a zakona o civilnem postopku (Civil Procedure Act) se registrirano partnerstvo lahko vedno razveže pred norveškim sodiščem.

6. člen
Zakon začne veljati z dnem, ki ga določi kralj.

7. člen
Na dan, ko začne veljati ta zakon, začnejo veljati tudi sledeča dopolnila k drugim zakonom:

/povzeto/Vir: