Zakon o državljanstvu Republike Slovenije

Pridobitev državljanstva RS z naturalizacijo urejajo členi 10-16 Zakona o državljanstvu RS.  12. člen omogoča pridobitev državljanstva pod milejšimi pogoji tujcem, ki so poročeni z državljanom RS (bistveno milejši pogoj je npr. potrebna dolžina bivanja v Sloveniji - tujec, ki je poročen z državljanom RS, mora v Sloveniji živeti vsaj eno leto, preden vloži prošnjo za državljanstvo; ostali tujci morajo v Sloveniji bivati kar 10 let pred oddajo prošnje).

Polno besedilo Zakona o državljanstvu RS je na voljo na strežniku www.sigov.si (kodna tabela Windows-1250 ali ISO-Latin-2).Vir: