Zgodovina gibanja za legalizacijo istospolnih porok v Sloveniji

1993

Neformalno združenje istospolnih parov Yoldashimm je na Ustavno sodišče RS naslovilo pobudo za presojo ustavnosti tistih členov zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki pravijo, da lahko zakonsko zvezo skleneta le moški in ženska. Pobuda se je sklicevala na 14. člen Ustave RS (enakopravnost pred zakonom).

Ustavno sodišče RS je za mnenje prosilo vladni sekretariat za zakonodajo, mnenje je bilo negativno. Pobudniki so pobudo Ustavnemu sodišču zato umaknili.

Danica Simšič, tedajna poslanka in predsednica parlamentarnega odbora za zdravstvo, delo, družino in socialne zadeve je kasneje za Mladino izjavila (14.3.94), da bi odbor zavrnil negativno mnenje vladnega sekretariata, če pobuda ne bi bila umaknjena.


1995

Druga pobuda za legalizacijo istospolnih partnerstev je prišla iz vladnega Urada RS za žensko politiko. Tudi ta pobuda je predvidevala spremembo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerij tako, da bi se črtale določbe, ki določajo, da se lahko poročita le moški in ženska. Vlada pobude očitno ni vzela resno, saj se po vložitvi pobude ni nič zgodilo.
 
Roza klub je pripravil Mednarodni posvet o homoseksualnosti, na katerem smo govorili tudi o ne/enakopravnosti gejev in lezbijk in zahtevali pravico do poroke.


1997

Ministrstvo za družino, delo in socialne zadeve je povabilo Roza klub, Magnus in LL k sodelovanju v delovni skupini, ki naj bi pripravila zakon o registriranih partnerstvih.


1998

Januarja se je prvič sestala delovna skupina za pripravo zakona o registriranih partnerstvih. Osnutek zakona ("Predlog zakona o registraciji skupnosti istospolnih partnerjev"), ki ga je pripravil Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru, je delovna skupina zavrnila kot neustrezen. Na drugem sestanku (marec 1998) je skupina Inštitutu dala izhodišča za pripravo novega osnutka.

Skupina se je do sedaj (junij 1998) sestala le dvakrat.

Popolnejše poročilo bo objavljeno v naslednji številki Revolverja in na teh straneh po izidu številke.Vir: