AVIO - TEX
BELINKA
BRANIK SPALNICE
CEMENTARNA TRBOVLJE
DNEVNIK
DOMOPREMA
DROGA PORTOROŽ
EMO CELJE
FRUCTAL
GORENJE, VELENJE
GLAMUR
HOJA
ILES IDRIJA
INLES RIBNICA
JUB
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
LIK KOČEVJE
LOKA
MAJA
MARLES MARIBOR
MAVRICA
MEBLO JOGI
MEDEX
MERKUR KRANJ
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
MLINOTEST
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
NOVOLES
OBČINA DOMŽALE
OBČINA GROSUPLJE
OBČINA RIBNICA
OBČINA ŠKOFJA LOKA
ODEJA
PANASONIC TELEFON TRADE, KRANJ
PAPIRNICA VEVČE
POHIŠTVO BREŽICE
PREDILNICA IN TKALNICA TRŽIČ
RADENSKA
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
ROGAŠKA SLATINA
STEKLARSKA ŠOLA
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
SLODAN
STEKLARNA ROGAŠKA
ŠKOFIJSKA KARITAS
ROGAŠKA SLATINA
STILLES
STOL KAMNIK
SVEA ZAGORJE
TEHNOUNION
TELEKOM
TEOL
TISKARNA POVŠE
TOSAMA
URAD ZA ŽENSKO POLITIKO
VELANA
ZAVESA MARIBOR
ZAVESE TABERNIK
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV