Usposabljanje

Organiziramo dve vrsti usposabljanj:
- za prostovoljke, ki bodo opravljale svetovalno delo na SOS telefonu, kasneje pa lahko tudi v zatočišču, skupini za samopomoč in individualno svetovanje,
- za strokovne delavke/delavce, ki pri svojem vsakdanjem delu prihajajo v stik z ženskami in otroki - žrtvami nasilja v družini oz. partnerskih in sorodstvenih odnosih (za socialne delavke/delavce, policijo itd.).

Letno organiziramo vsaj dve usposabljanji za prostovoljke in več usposabljanj za strokovnjake / strokovnjakinje. Usposabljanja potekajo v Ljubljani, v krajši obliki pa jih lahko izvedemo kjerkoli v Sloveniji.
Namen usposabljanj je pridobiti in / ali poglobiti znanje o nasilju v intimnih odnosih ter učinkovitih oblikah pomoči in podpore prizadetim.
Usposabljanje izvajajo sodelavke Društva SOS telefon z večletnimi izkušnjami na področju svetovalnega dela z ženskami in otroki, ki doživljajo nasilje.

Program usposabljanja za prostovoljke:
1. Uvodni del:

 • nasilje nad ženskami in otroki kot družbeni fenomen,
 • osnovne značilnosti nasilja nad ženskami in otroki,
 • žrtve in storilci,
 • oblike nasilja nad ženskami in otroki,
 • posledice nasilja.
2. Svetovalni pogovor z žensko:
 • glavna načela svetovalnega pogovora z žensko, ki doživlja nasilje,
 • tehnika svetovalnega pogovora.
3. Svetovalni pogovor z otrokom:
 • glavna načela svetovalnega pogovora z otrokom, ki doživlja nasilje,
 • tehnika pogovora.
4. Družinska zakonodaja:
 • predstavitev družinske zakonodaje s poudarkom na problematiki nasilja,
 • pristojnosti in dostopnost institucij.
5. Kazenska zakonodaja:
 • pregled kazenske zakonodaje s poudarkom na problematiki nasilja,
 • pristojnosti in dostopnost institucij.
6. Spolno nasilje:
 • osnovne značilnosti spolnega nasilja,
 • oblike spolnega nasilja,
 • žrtve in storilci,
 • stereotipi o spolnem nasilju,
 • oblike pomoči.
7. Zaključni del:
 • možne oblike pomoči tistim, ki doživljajo nasilje.
Usposabljanje za prostovoljke traja 30 ur, sledi pa mu dvomesečno uvajanje v svetovalno delo na telefonu. Usposabljanje za strokovnjake / strokovnjakinje tako vsebinsko kot časovno prilagodimo konkretnim potrebam oz. željam.

Več informacij o usposabljanju lahko dobite, če pokličete na SOS telefon.