DRUŠTVO SOS TELEFON, P. P. 2726, 1001 LJUBLJANA
Tel., Fax: 061 / 441 993
URAD ZA ŽENSKO POLITIKO, TOMŠIČEVA 4, LJUBLJANA
Tel.: 061 / 125 11 12

Ljubljana, 17.11.1997

Spoštovani!

Društvo SOS telefon, ki od leta 1989 nudi različne oblike pomoči in podpore ženskam in otrokom - žrtvam nasilja, je v tem mesecu odprlo prvo nevladno zatočišče za ženske in otroke v Sloveniji.

Ob tem dogodku in hkrati ob mednarodnem dnevu akcij proti nasilju nad ženskami prirejamo javno otvoritev zatočišča z okroglo mizo o nasilju nad ženskami in krajšim kulturnim programom s flavtistko Laro Zurunič in pianistom Andrejem Goričarjem. Na okrogli mizi bodo sodelovale domače in tuje strokovnjakinje ter predstavnici Urada za žensko politiko in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Vabimo vas, da se udeležite otvoritve zatočišča, ki bo v ponedeljek, 24.11.1997 ob 19.00 v Modri dvorani Hotela Union v Ljubljani.

Mnogi od vas ste tako ali drugače prispevali k odprtju zatočišča, zato upamo, da boste ta za nas tako pomembni večer preživeli z nami.

Društvo SOS telefon Predsednica Natalija Gregorič
Urad za žensko politiko Direktorica Vera Kozmik