Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja


Zatočišče je varen prostor, v katerega se lahko ženske in otroci umaknejo pred nasiljem in si ob pomoči in podpori svetovalk na novo uredijo življenje.

Komu je zatočišče namenjeno
- ženskam, ki doživljajo fizično, spolno in/ali psihično nasilje v partnerskih, družinskih in drugih sorodstvenih odnosih,
- njihovim otrokom.

Kako v zatočišče
Če mislite, da je zatočišče prostor, kamor bi se želeli umakniti pred nasiljem, lahko dobite informacije vsak dan od 18.00-23.00 na telefonski številki 061 / 441-993 ali 061 / 97-82 in vsak delavnik od 12.00-14.00 na telefonski številki 061 / 14-20-220

Kako poteka življenje v zatočišču
V zatočišču lahko ostanete do enega leta. Življenje v njem skupaj oblikujemo stanovalke in svetovalke.
V zatočišču imate čas razmisliti o svojih naslednjih korakih. Pri tem so vam v pomoč izkušnje drugih žensk. Sodelavke zatočišča vas podpirajo in vam pomagajo pri iskanju življenjskih možnosti, po potrebi pa tudi pri stikih z različnimi institucijami.
Za ženske brez dohodkov je bivanje v zatočišču brezplačno, druge pa prispevajo do 10% svojih prihodkov.