Curriculum Vitae

Damijan Kracina, rojen 17.4.1970 v Šempetru pri Gorici.

Absolvent kiparstva na Akademiji za likovno umetnost.

Naslov:
Staro selo 53, Kobarid 65222, tel. 065 85 171,
Reboljeva 2, Ljubljana 61000, tel. 061 349 391.

Samostojne razstave:
- Galerija Š.O.U. Kapelica, Ljubljana, maj 1994,
- knjižnica Cirila Kosmača, Tolmin, februar 1995.

Skupinske razstave:
- razstava ALU, Mestna galerija, 1993,
- workshop, Orlik (Češka), 1994, stalna postavitev,
- X likovna kolonija Paleta, Pesnica pri Mariboru, 1993,
- kiparska kolonja, Haloze, 1995,
- mednarodna umetniška delavnica, Lamparna - Labin, 1995,
- Bienale mladih, Rijeka, 1995.

Skupinski projekti:
- Provokart.

Performance:
- koncert za bas kitaro in gipsasto kocko, ALU 1993,
- Voda, park pred ALU, 22.3.1995,
- Kocka - Interference, Galerija Š.O.U. Kapelica.

Nagrade:
- Študentska Prešernova nagrada 1994/95.


Damijan Kracina, born on 17th April 1970 in Šempeter pri Gorici.

He is a graduate student at The Academy of Fine Arts.

Address:
Staro selo 53, Kobarid 65222, tel.065 85 171,
Reboljeva 2, Ljubljana 61000, tel.061 349 391.

Individual exhibitions:
- Galerija Š.O.U. Kapelica, Ljubljana, May 1994,
- the library Ciril Kosma~, Tolmin, February 1995.

Group exhibitions:
- exhibition ALU, Mestna galerija, 1993,
- workshop, Orilik, 1994,
- X. painter colon, Paleta, Pesnica pri Mariboru, 1993,
- sculpture colony Haloze, 1995,
- international art workshop, Lamparna, Labin, 1995,
- Biennial of Youth, Rijeka, 1995.

Projects:
- Provokart.

Performance:
- a concert for the bass guitar and a plaster cube, ALU, 1993,
- Water, the park in front of ALU, 22.3.1995,
- A Cube - Interference, Galerija Š.O.U. Kapelica

Rewards:
- Student’s Prešeren Reward 1994/5.