ANDREJA KLADNIK
Ceplje 3
SI - 3342 Gornji Grad
Slovenia
hladna@hotmail.com

Stripburek
2001