PAVEL CECH 
J. Jaburkove12
CZ - 624 00 Brno
Czech Republic
 pavel_cech@volny.cz

Stripburek
2001