JACEK FRAS
Ul. Wyszynskiego 1/44 PL - 94-042 Lodz
Poland
jacolaf@yahoo.com

Stripburek
2001