JURIJ MEDEN
Vipotnikova 13
SI - 1000 Ljubljana
Slovenia
 jmeden@kinoteka.si

Stripburek
2001