VLADIMIR NEDIALKOV
- VOVA
11 Slavianski blvd.
Apt. 14
BG - Shuman
Bulgaria vova1974@yahoo.com

Stripburek
2001