NEZA ZINAIC
Prijateljeva 19
SI - 1000 Ljubljana
Slovenia
 nencuslava@yahoo.com

Stripburek
2001