VESOLJE - PROSTOR, KJER JE ČAS ZANEMARLJIV.
Kuri videofilme reciklira, stari postanejo hrana novim mešanicam. Čas in presnemavanje maličita Video Home System, ta pa živi svoje zazankano življenje tudi, ko mu obrnemo hrbet.

VEČINA NAS JE POD KOŽO KRVAVIH.
Domov se vrača zjutraj, najraje ne sam. Če pa je že sam, dela. Kuri ne dela veliko ...

RAZSVETLJENOST BO PRIŠLA, A ŽAL PREPOZNO.
Deset let po Kurijevi domači Media Terror Vision prihaja na naše ekrane darilo - podjetna MTV Adria. Žal, prepozno ... Človeška žival se ni naučila le menjati kanalov, ampak zna aparat tudi ugasniti.

Po Jessijevih pranačelih zabeležila Zvesta bralka.UNIVERSE - SPACE, WHERE TIME IF OS NO IMPORTANCE.
Kuri recycles videos using  the old ones as ingredients for new compositions. Time, retaping and recording over old videos take their toll on Video Home System, which lives its looped life even when we turn our backs to it.

WE ALL HAVE OUR NEEDS.
He returns home in the morning, preferably with company. Whenever he's alone, he's working. Kuri doesn't work much.

The enlightening shall come, alas, too late.
Ten years after Kuri's Media Terror Vision a gift comes to our screens: the enterprising MTV Adria. Unfortunately, it is too late. The human animal learned not only how to change channels but also how to turn off the TV.

Notes by Faithful readeles.


Wu Ming: Better Than Gingko Biloba home Wu Ming: Better Than Gingko Biloba