Zlatko Krstevski
(Mak)
Stripburger No 10,
1996, p 22.