Ivana Filipovic
(Jagodina)
Stripburger No 17,
1997-1998, p 26.