Marko Kociper
(Zelezniki, SLO)
Stripburger No 20,
1998, p 79.