HISTORY V SLOVENŠČINI + HALF-FRENCH + TARZAN-ENGLISH !!!

"...edini..."
Delo
"...excellent..."
Liberation
"...well executed..."
the Comics Reporter
"...bizare..."
Wostok
Kaj je to - Stripburger? Daljnega leta 1992 je izšla prva številka te, zdaj že legendarne revije, ki je v začetku želela združevati  strip, fotografijo, grafiko, film in glasbo. Že v naslednjih nekaj številkah pa je Stripburger postal čisto prava stripovska revija. Zaradi občasnega pomanjkanja domače produkcije, raziskovalnih tendenc urednikov in večne potopljenosti lokalnih stripovskih scen v globalne trende in novosti, je revija že od samega začetka nihala med domačimi avtorji in novitetami v svetovni produkciji, ter se poleg založniške dejavnosti lotila tudi organiziranja delavnic, razstav, predavanj in podobnih projektov. V reviji se je doslej zvrstilo stotine avtorjev iz praktično vseh dežel Evrope.Skorajda se zdi, da je Stripburger bolj kot v domovini cenjen na tujem: uredniška ekipa se je udeležila več pomembnih stripovskih festivalov v tujini in zbudila precejšnje zanimanje strokovne javnosti. Januarja 2001 je na Mednarodnem stripovskem festivalu Angoulemu Stripburger prejel nagrado Alph-Art v kategoriji najboljši fanzin. Posebno pozornost pa je Stripburger vzbudil s svojimi posebnimi izdajami, med njimi še najbolj Stripburekom - comics from the other Europe, antologiji vzhodnoevropskega stripa oz. stripa iz bivsih socialističnih dežel in najnovejšim zvarkom Stripburgerjeve kuhinje, Honey Talks, zbirki stripov po motivih panjskih končnic.

What is it- Stripburger? In the year 1992 the first issue of this, now legendary magazine, was published. What compelled the forefathers of Stripburger to start a magazine was the lack of a comic magazine in Slovenia. To this very day it remains the one and only comic magazine in the country of Slovenia. Because of the small local production, explorative tendencies of the editors and the inescapable bind between local production and global trends, the magazine was publishing comics by foreign as much as local artists - mélange of styles and narratives that remains one of the most appealing features of Stripburger. The editorial visited numerous festivals, book fares and galleries and succeeded in erousing the attention of the international public. In January 2001 the magazine won an award at the International Festival of Comic Art in Angouleme in the category for the best fanzine. Big attention was also given to special editions of the magazine, namely Stripburek, Comics from the Other Europe, anthology of Eastern European comics and the newest book to come out of the Stripburger kitchen - Honey Talks, - comics inspired by painted beehive panels.

Qu'est ce que c'est - Stripburger ? C'est en 1992 que le premier numéro de cette publication, devenue aujourd'hui un magazine légendaire, fut publié la premiere fois. Ce qui incita les peres de Stripburger a créer un magazine était le manque manifeste d'un journal de bande dessinée en Slovénie. Depuis ce moment et encore aujourd'hui, il reste le seul et unique magazine de bandes dessinées de tout le pays. En raison de la tres petite production locale, de l'envie des éditeurs d'aller vers des chemins inexplorés et de l'insurmontable lien entre la production locale et les publications étrangeres, le magazine s'est donc mis a publier autant de bandes dessinées d'auteurs étrangers que de bandes dessinées d'auteurs slovenes - mélange de styles et de narrations qui produit en fait l'une des plus attrayantes caractéristiques de Stripburger. L'équipe éditoriale a depuis visité de nombreux festivals, des foires du livre et des galeries, et a réussi le tour de force d'attirer l'attention du public international. En janvier 2001, le magazine s'est vu remettre le prix du meilleur fanzine au festival international de bandes dessinées d'Angouleme. Les éditions spéciales du magazine ont également acquis une forte reconnaissance, dont notamment Stripburek, Comics de l'autre Europe, anthologie des bandes dessinées d'Europe de l'est, ou encore le dernier né, fraîchement sorti de la cuisine de Stripburger, Honey Talks, recueil de bandes dessinées inspirées par des frontons de ruches peints.