OSMOSA - brez meja

Marec 2004, 94 strani

1600 SIT (15€)

 

 

Osmoza se je porodila iz projekta pobratenja med šestimi stripovskimi avtorji z obeh strain italijansko-slovenske meje.
Emanuela Biancuzzi, Sara Colaone, Ciril Horjak, Jakob Klemenčič Manuele Fior in Ivan Mitrevski so si med seboj izmenjali teritorije na potovanju, ki vsega skupaj obsega le približno 200 kilometrov razdalje, na katerem pa se že soočita različni deželi, ki sta pogosto udarili druga ob drugo v zelo hudih konfliktih, ki sta sledili različnim političnim procesom; zdaj, ob vstopu Slovenije v EU, gledamo ti deželi z obojestranskim zanimanjem in obojestransko zavzetostjo.
Da bi realizirali osmozo, so se začela naša srečanja. Srečanja med kulturnima združenjima VIVACOMIX in STRIPBURGER in med avtorji stripov, ki s svojimi zgodbami na oseben način pripovedujejo o srečanju in soočenju na skupnem področju: področju kulture.

Osmosa nasce da un progetto di gemellagio tra 6 autori di fumetto di qua e di la del confine Italia-Slovenia.
Emanuela Biancuzzi, Sara Colaone, Ciril Horjak, Jakob Klemenčič Manuele Fior, Ivan Mitrevski si sono scambiati I reciproci territory in un viaggio all fine di circa soli 200 km, ma che gia mette a conforto Paesi diversi, che si sono spesso scontrati in durissimi conflitti, che hanno sequto percorsi storici diversi e arrivano ora con l'entrata Slovenia nella CEE a guardarsi con curiosita reciproca e reciproco interesse.
Per concretare questa osmosi sono iniziati I nostri incontri, quelli tra due associazioni culturali VIVACOMIX e STRIPBURGER e quella tra disegnatori di fumetto che raccontano attraverso le loro storie un modo personale di mettersi faccia a faccia e confrontarsi sullo stesso piano, quello culturale.