No. 36

November 2003, 96 pages, with a silkscreened cover printed by Droz

600 SIT (2,4 €) for Slovenia
6 € for far away lands
 


Posebnen blok posvečen novemu švicarskemu stripu s sodelujočimi avtorji /special bloc dedicated to new Swiss comics with participating artists: Frederik Peeters, Xavier Robel, Helge Reumann, Ben, M.S. Bastian.
Ostali sodelujoči avtorji/other participating artists : Max Andersson, Lars Sjunnesson (Švedska, Nemčija/Sweden, Germany), Mateusz Skutnik (Poljska/Poland), Lazar Bodroža, Radovan Popović (Srbija in Črna Gora/Serbia and Montenegro), Koco, Mina Žabnikar (Slovenia/Slovenija), Yann Trehin (Francija/France), Ranjith Perera, Malin Biller (Švedska/Sweden), Mahler (Avstrija/Austria), Robert Goodin (ZDA/USA), G#rom (Belgija/Belgium).