Ivana Filipovic
(YU)
XXX(Strip)burger,
1999, p 101.