Živel strip Živela animacija!
15. mladinski  natečaj za strip in animacijo

David Krancan: Grdina
Viva i Fumetti Viva i Animazione!
15. concorso per ragazzi

Renato Calligari: Pilotka

Scheda di partecipazione

Prijavnica pdf

KOLOFON

VIZUALNI MATERIAL ZA NOVINARJE
Renato Calligaro (1928, Buja) je italijanski slikar, grafik, ilustrator, vinjetist in risar politične satire. Leta 1929 se z družino preseli v Buenos Aires, večkrat potuje v Italijo in se leta 1937 preseli v Furlanijo. Med vojno začne slikati in se pridruži odporniške-mu gibanju. Leta 1946 se vrne v Buenos Aires, kjer se vpiše na študij arhitekture. Nato se preseli v Săo Paulo v Braziliji, da bi se lahko posvečal slikanju in ustvarjanju grafik in ilustracij za periodični tisk. Sledi daljše bivanje v Rimu in Buenos Airesu ter vrnitev v Brazilijo, zdaj drugo domovino, vendar ga vojaški državni udar leta 1964 prisili, da zopet zapusti državo. Od takrat naprej živi in dela v rojstni Buji pri Vidmu (Udine).

Renato Calligaro je eden od italijanskih mojstrov stripa, ki so opravili pionirsko delo na področju vizualnega pripovedovanja in avtorskega stripa. Objavljal je v revijah Linus in Alterlinus in s svojimi vinjetami ter ilustracijami sodeloval tudi pri revijah Il Manifesto, Lotta Continua, Reporter, L’Espresso, Satiricon (La Repubblica), Tango, Cuore (L’Unitŕ) in Le Monde. Poleg slikarske in druge umetniške dejavnosti je dejaven tudi kot pisec in umetnostni teoretik, ustanovil in vodil je Tempofermo, revijo za fenomenologijo in antropologijo umetnosti.

Med njegova najpomembnejša stripov-ska dela sodijo t.i. pesmi v stripu: Montagne (1978), La favola di Orfeo (1978), Casanova/Henriette (1978/79), Oltreporto (1980), Deserto (1980), Lirica 4 (1980), Zeppelin (1984), Poema Barocco (1988).

Iz pripovedke Lis striis di Gjermanie, ki jo je zapisala Caterina Percoto, izvirajo ilustracije za Pilotko, enega od glavnih likov tega natečaja. Zgodba o Pilotki, ki je v bistvu svobodna interpretacija furlanske pripovedke, Calligaru daje priložnost združevati različne umetnostne načine izražanja: grafični, slikarski, video in fotografski jezik. V ilustracijah in stripih se posveča pripovedni funkciji podobe, kar se potem izraža z nenehnim eksperimentiranjem z izrazno formo in tehniko. Podobe v stripu tako sledijo temu iznajdljivemu postopku, ki risbi omogoča spregovoriti tudi brez besed. Po knjigi je posnet tudi film, objavljen tudi na DVD-ju (Kappavu, 1992).


--------------------------------------------------------------------------------------


Renato Calligaro
(1928, Buja) č un pittore, grafico, illustratore pubblicitario, vignettista e disegnatore di satira politica italiano. Si trasferisce con la famiglia nel 1929 a Buenos Aires, compie diversi viaggi in Italia e, dal 1937, si stabilisce in Friuli. Durante la guerra inizia l'attivitŕ di pittore e partecipa alla Resistenza. Torna nel 1946 a Buenos Aires, dove si iscrive alla facoltŕ di architettura. Si sposta in Brasile, a San Paolo, dove esercita l'attivitŕ di grafico e illustratore pubblicitario. Dopo lunghi soggiorni a Roma e a Buenos Aires, torna in Brasile, ormai sua seconda patria, ma il colpo di stato dei militari nel 1964 lo obbliga a lasciare il paese, e da allora vive e lavora a Buja (UD), paese natale.

 

Renato Calligaro č uno dei maestri del fumetto italiano che hanno aperto la strada nella direzione della narrazione grafica e autoriale. Ha pubblicato nelle riviste storiche “Linus” e “Alterlinus” e ha collaborato  con le sue vignette e illustrazioni con “Il Manifesto”, “Lotta Continua”, “Reporter”, “L’Espresso”, “Satiricon” ("La Repubblica", "Tango", "Cuore" ("l'Unitŕ") e per "Le Monde". Oltre all’attivitŕ artistica e pittorica č scrittore e teorico dell'arte e ha fondato e dirige la rivista di fenomenologia e antropologia dell’arte Tempofermo. Tra le sue pubblicazioni a fumetti piů importanti segnaliamo i ‘poemi per immagini nel fumetto: Montagne (1978), La favola di Orfeo (1978), Casanova/ Henriette (1978/79), Oltreporto (1980), Deserto (1980), Lirica 4 (1980), Zeppelin (1984), Poema Barocco (1988), oltre al video in DVD Le streghe di Germania.

 

Dal libro Lis striis di Gjermanie (ed. KappaVu, Udine, 1992) nascono le illustrazioni dell’aviatrice personaggio protagonista del concorso. La storia, libera interpretazione di una favola friu-lana, dŕ la possibilitŕ a Renato Calligaro di mescolare diversi linguaggi, grafico, pittorico, video, fotografico. Nelle illu-strazioni come nei fumetti gli interessa la funzione narrativa della grafica che si traduce in una costante sperimenta-zione di forme e tecniche evocative. L’elaborazione delle immagini delle storie a fumetti dovrebbero seguire questo procedimento tutto inventivo che permette al disegno di poter raccontare delle storie anche senza parole. 

Magda Guidi (1979, Pesaro) je na Državnem umetniškem inštitutu Scuola del Libro v Urbinu diplomirala iz animacije in tam končala tudi podiplomski študij animacije.

Zatem je ustvarila nekaj krajših animacij, ki so bile prikazane na številnih italijanskih in mednarodnih festivalih: Sě, perň … (2000), videospot za italijansko skupino Tre allegri ragazzi morti, Nuova identitŕ (2003), Ecco, č ora (2004), Via Curiel 8 (2011, v sodelovanju z Maro Cerri) in San Laszlo contro Santa Maria Egiziaca (2013). Sodelovala je tudi pri animiranem omnibusu Re-Cycling (2014). Samostojno je razstavljala je v galerijah Tricromia v Rimu, Hde v Neaplju, Centru likovnih umetosti v Pesaru, gledališču Comandini v Ceseni, sodelovala pa je tudi na skupinski razstavi A nera, lezioni di tenebra v Bagnacavallu, ki jo je kuriral Massimiliano Fabbri.

Rumeni pes. Lik je nastal v okviru kolektivnega filmskega projekta Re-Cycling. Gre za film pod umetniškim vodstvom Paole Bristot, v katerem sodeluje deset animatorjev iz desetih evropskih držav. Posebnost tega filma je ta, da je risan naravnost na filmski trak, kar je zahtevna tehnika, pri kateri je treba natančno porisati vse sličice na traku. To omogoča ustvarjanje zabavnih posegov v zgodbo, kot lahko vidimo v tem, pa tudi v prejšnjem filmu z naslovom San Laszlo contro Santa Maria Egiziaca, kjer Rumeni pes kot senca spremlja san Laszla oz. svetega Ladislava skozi njegove dogodivščine. Vse kaže, da bo iz tega nastala daljša serija.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Magda Guidi (1979, Pesaro) diploma all’Istituto Statale d’Arte – Scuola del Libro – di Urbino, nella sezione Cinema d’Animazione, e frequenta successiva-mente il Biennio di Perfezionamento in Cinema d’Animazione.  In seguito realizza alcuni cortometraggi animati, selezionati in numerosi Festival italiani e internazionali: Sě, perň … (2000), Nuova identitŕ (2003), videoclip per la band italiana, Tre Allegri Ragazzi Morti, Ecco, č ora (2004), Via Curiel 8 (2011), realizzato in collaborazione Mara Cerri e l'ultimo San Laszlo contro Santa Maria Egiziaca (2013). Ha partecipato al film collettivo Re-Cycling project (Arte Video, Vivacomix, 2014). Ha esposto presso: Tricromia – Roma, Hde – Napoli, Centro Arti Visive La Pescheria – Pesaro, Teatro Comandini - Cesena.

 

Il cane giallo - Il personaggio nasce all'interno del film collettivo Re-Cycling project. Un film che ha visto la partecipazione di 10 autori di animazione pro-venienti da 10 paesi europei, con la direzione artistica di Paola Bristot. La particolaritŕ di questo film č quella di essere disegnato direttamente su pellicola, una tecnica difficile dove i frames sono disegnati accuratamente uno per uno. Il cane giallo accompagna nel film il personaggio di San Laslo, che viene ripreso dal precedente film di Magda Guidi, San Laszlo contro Santa Maria Egiziaca.14. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
Viva i Fumetti! /
Živel strip!

13. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
12. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
11. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!

10. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
9. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
8. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
7. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
6. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis