REZULTATI NATEČAJA
IN ZAKLJUČNI DOGODEKŽivel strip Živela animacija!
16. mladinski  natečaj za strip in animacijo

Saša Kerkoš: Kurent


Viva i Fumetti Viva i Animazione!
16. concorso per ragazzi

Davide Toffolo: Homer

Scheda di partecipazione

Prijavnica pdf

KOLOFON

VIZUALNI MATERIAL ZA NOVINARJE

Saša Kerkoš je diplomirala iz vizualnih komunikacij na ljubljanski ALUO in se izobraževala na Academy of Industrial design and Arts v Helsinkih ter na Akademiji likovnih umjetnosti v Zagrebu. Je oblikovalka, ilustratorka, grafičarka, stripovska avtorica in mentorica različnih delavnic. Za svoje delo je prejela več domačih in mednarodnih nagrad, samostojno in skupinsko pa je razstavljala doma in v tujini.


Njen strip Aja je izhajal v otroški reviji Ciciban, pri Stripburgerju pa je leta 2006 izšla njena stripovska slikanica Fimipidipi in pot do srca, ki je križanec med stripom in ilustracijo. Za njeno stripovsko, risarsko in ilustratorsko delo je značilna drzna eksperimentalna drža, ki se posveča mejnim področjem med sekvenčno umetnostjo in ilustracijo. V tem duhu je v sodelovanju z Mino Fino nastal tudi skupni interaktivni in eksperimentalni projekt Enoletnica/YearBook. Saša je tudi iniciator in idejna vodja Bienala neodvisne ilustracije, ki podpira mlade avtorje.

Saša Kerkoš:
               Kurent

KURENTOVE DNEVNE REFLEKSIJE so vizualni dnevniški zapisi, ki s stiliziranim in minimalističnim likovnim besednjakom razkrivajo razmišljanja sodobnega Kurenta aktualnem stanju slovenske družbe. Avtorica je obudila tradicionalni lik iz slovenske ljudske kulture in ga prestavila v sodobno okolje, v katerem Kurent s humorno noto in nemalo ironije razkriva lokalne kulturno-politične specifike. Kurent glasno in energično razmišlja o svobodi, nacionalnih simbolih in umetnosti kot tudi o splošnih vrednotah in spodrsljajih sodobne slovenske družbe.

SAŠA KERKOŠ si č laureata in comunicazione visiva presso l’Accademia di Belle Arti di Ljubljana ed ha studiato anche presso l’Accademia di Belle arti e Disegno Industriale di Helsinki e l’Accademia di Belle Arti di Zagreb. Si occupa di design, illustrazione, grafica e fumetti e conduce diversi workshops. Per il suo lavoro ha ricevuto numerosi premi nazionali ed internazionali, mentre ha esposto indivi-dualmente e colletivamente in patria e all’estero. Il suo fumetto Aja čstato pubblicato sulla rivista per bambini Ciciban, mentre la rivista Stripburger ha pubblicato il suo libro illustrato a fumetti intitolato Fimipidipi e la rotta per il cuore. Il suo lavoro di illustrazione e fumetti č caraterizzato di una audace attitudine sperimentale che si concentra sulle aree di confine tra l’arte sequenziale e l’illus-trazione. In questo spirito ha collaborato con Mina Fina in un progetto interattivo e sperimentale intitolato Enoletnica/ YearBook/Annuario. Saša č anche l’iniziatore e fondatore del Biennale della illustrazione indipendente a Ljubljana che cerca di promuovere i giovani artisti.
Saša Kerkoš: Kurent
RIFLESSIONI QUOTIDIANE DI KURENT
Kurent moderno, presenta le riflessioni quotidiane sullo stato attuale della societŕ slovena, usando un linguaggio visivo stilizzato e minimalista. L’autrice ha fatto rivivere questo personaggio della cultura tradizionale slovena e l’ha aggiornato rispetto allo stato attuale della situazione culturale e politica utilizzando un linguaggio umoristico e satirico. Kurent esprime senza mezzi termini le sue riflessioni sull'idea di libertŕ, dei simboli nazionali, dell' arte, sui valori piů universali e sul fallimento della moderna societŕ slovena.
15. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
14. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
Viva i Fumetti! /
Živel strip!

13. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
12. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
11. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!

10. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
9. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
8. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
7. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
6. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis