RAZSTAVA

DELAVNICA

NATEČAJ


Živel strip Živela animacija!
18. mladinski  natečaj za strip in animacijo
miha ha: Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš

Viva i Fumetti Viva i Animazione!
18. concorso per ragazzi

Manuele Fior:
           Dora

Scheda di partecipazione
Prijavnica pdf

KOLOFON

VIZUALNI MATERIAL ZA NOVINARJE

MANUELE FIOR: »Rojen sem na dan osvoboditve leta 1975 v Ceseni, vendar je moja družina iz Furlanije. Iz Cervie sem se preselil v Galatino, nato v Videm, Berlin, Oslo in zdaj živim v Parizu. Risati sem pričel kot otrok, ko sem upodabljal junake iz televizijskih risank. Nadaljeval sem v dnevnikih sošolcev, na klopeh, na majčkah, za župnijski časopis, za ameriške založnike, od katerih še vedno pričakujem odgovor, za vsakogar, ki me je prosil. Risal sem s trikotnikom, s kotomerjem, z računalnikom, s temperami in z ogljem. Risal sem v puščavi, pod zemljo, na pokopališču, na vrhu rimskih ruševin, na koru trondheimske katedrale. V trenutkih navdušenja in potrtosti sem ustvaril šest knjig stripov: Intervju (2013), Pet tisoč kilometrov na sekundo, Gospodična Else (2009), Prekomorska rdečina (2006, Coconino Press edition); Les Gens le Dimanche (2004, Atrabile edition). Med njimi so nekateri prejeli nagrade, in kaže, da jih cenijo različni bralci, kar me vedno znova preseneča. Trenutno ustvarjam strip z naslovom Celestia.«


Manuele Fior: Dora


Dora je enaindvajsetletno dekle, ki živi v prihodnosti, oddaljeni, vendar ne preveč. Je radovedna, živahna in malo nora, vendar je njena glavna lastnost povsem druga: brez uporabe besed lahko bere misli drugih. To ji ne uspeva vedno, nasprotno – ko najmanj pričakuje, lahko sliši prijateljeve misli, čeprav tega ne počne hote. Si lahko predstavljate, kakšne težave ji lahko povzroča omenjena sposobnost? Menite, da je to prednost ali velika nevšečnost?


Manuele Fior: Dora

MANUELE FIOR: “Sono nato il giorno della Liberazione del 1975 a Cesena, ma la mia famiglia č friulana. Da Cervia mi sono trasferito a Galatina, poi a Udine, Venezia, Berlino, Oslo e ora vivo a Parigi. Ho cominciato a disegnare da bambino, copiando i personaggi dei cartoni animati dalla televisione. Ho continuato sui diari dei compagni di scuola, sui banchi, sulle maglie, per il giornale della parrocchia, per editori americani da cui aspetto ancora una risposta, per chiunque me l’abbia chiesto. Ho disegnato con le squadrette, il teodolite, il computer, le tempere e il carboncino. L’ho fatto nel deserto, sottoterra, in un cimitero, in cima a una rovina romana, nel coro della cattedrale di Trondheim. Tra momenti di esaltazione e scoramento ho realizzato sei libri a fumetti, alcuni dei quali hanno vinto dei premi e sembrano apprezzati da diversi lettori, con mia sempre nuova sorpresa. Sto attualmente lavorando a un fumetto che si chiamerŕ Celestia.”

L’Intervista 2013, Cinquemila Chilometri Al SecondoLa Signorina Else 2009, Rosso Oltremare 2006 (Coconino Press edition); Les Gens le Dimanche 2004 (Atrabile edition).


Manuele Fior: Dora 

Dora č una ragazza di ventun anni che vive nel futuro, lontano ma non troppo. E’ curiosa, vivace e un po’ pazza, ma la sua caratteristica principale č un’altra: riesce a leggere nella testa degli altri, senza aver bisogno della parola. Questo non le riesce sempre, anzi quando meno se lo aspetta le capita di sentire i pensieri di un amico, anche senza farlo apposta. Avete presente che tipo di guai puň causarle questa capacitŕ? Secondo voi č un vantaggio o una grande scocciatura?


17. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
16. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
15. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
14. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
Viva i Fumetti! /
Živel strip!

13. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
12. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
11. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!

10. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
9. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
8. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
7. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
6. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis