Živel strip Živela animacija!
17. mladinski  natečaj za strip in animacijo
Tanja
           Komadina: Fino kolo


Viva i Fumetti Viva i Animazione!
17. concorso per ragazzi

Piermario Ciani: StickermanScheda di partecipazione

Prijavnica pdfKOLOFONVIZUALNI MATERIAL ZA NOVINARJE

Piermario Ciani (1951–2006) je svojo umetniško kariero začel kot fotograf in ustvaril več serij eksperimentalnih fotografij ter na začetku osemdesetih let dokumentiral fenomen 'Great Complotto', krovni pojem za pojav pordenonskih punk in new wave skupin. Že od začetka se je zanimal za komunikacijske sisteme in se vključeval v situacionistične akcije. Sodeloval je z Vittorejem Baronijem pri več projektih, ki vključujejo komunikacijske mreže, izkušnje s področja poštne umetnosti, znamk in umetniških žigov/pečatov ... Iz teh zanimanj izhaja tudi kolektivna izkušnja Stickermana, ki jo Piermario interpretira na svojstven način z grafično natančno linijo.

 

Piermario je organiziral tudi umetniške dogodke kot kulturni delavec in zaganjalec iniciativ, kot so Strane Corrispondenze (1 in 2), Ap-posta per te, Mind Invaders ... V devetdesetih je dal pobudo za enega od bolj znanih projektov izumljanja multiple identitete z naslovom »Luther Blisset«, ki ga je kolektiv piscev Wu Ming kasneje predstavil tudi v literarni obliki. Svoj interes za komunikacijske sisteme je združeval z interesom za subkulture in bil radoveden opazovalec vse produkcije in avtoprodukcije, ki se giblje neodvisno od uradnih umetniških smernic.

 

Piermario Ciani je z Vittorejem Baronijem ustanovil tudi založbo AAA Edizioni, ki objavlja besedila s področja avtorjevih zanimanj in tematik, ki bi bile del njegove »idealne knjižnice«.

 

Stickerman

Junak z imenom, ki zveni, kot da pripada nekemu junaku iz stripa, nima svojega obraza, ker jih ima preveč, enega drugačnega od drugega. O teh obrazih se nič ne ve, kajti zgodbe o Stickermanu so različne in protislovne. Stickerman v resnici ni nikogaršnji psevdonim, temveč zgolj izgovor, izmišljena referenčna točka za tiste, ki sodelujejo pri projektu, ki sem ga zasnoval na začetku 1991 in ki temelji na širjenju in razširjanju sporočil na lepljivih medijih. (...) Nalepka, zalepljena v javnem prostoru, ne stane nič, vidi pa jo na tisoče ljudi. Tako sem si zamislil, da bi tiskal in širil nalepke, običajno v angleščini, z ironičnimi, nespoštljivimi in norimi mislimi ...

Piermario Ciani, La rete di Stickerman (Stickermanova mreža)PIERMARIO CIANI (Bertiolo, 1951-2006) inizia la sua carriera artistica come fotografo, realizzando serie fotografiche polarizzate e agli inizi degli anni ’80 la documentazione del fenomeno Great Complotto, etichetta che comprendeva le band musicali punk e new wave pordenonesi. Fin dall’inizio della sua attivita si interessa dei sistemi di comunicazione e si applica in operazioni dal carattere situazionista. Collabora con Vittore Baroni a diversi progetti che utilizzano le reti comunicative, l’esperienza della mail art, dei francobolli, dei timbri d’artista... Da questi interessi nasce anche l'esperienza collettiva di Stickerman, che Piermario interpreta a suo modo con una precisa linea grafica.

 

Piermario organizza eventi artistici come operatore culturale e motore di iniziative come Strane Corrispondenze (1 e 2), Ap-posta per te, Mind Invaders... Negli anni ’90 e ideatore di uno dei piu conosciuti progetti di invenzione di identita multipla Luther Blisset che viene presentata da un collettivo di srittori, i Wu ming, anche in forma letteraria. Coniuga il suo interesse per i sistemi di comunicazione di massa e le sottoculture guardando con curiosita a tutte le produzioni e le autoproduzioni che si muovevano in un sistema parallelo a quello artistico ufficiale.

Piermario Ciani fonda una casa editrice con Vittore Baroni, la AAA Edizioni, che pubblica testi legati ai suoi interessi con autori e tematiche che fanno parte della sua “biblioteca” ideale.

 

“Un nome che sembra preso da un eroe dei fumetti per questo personaggio che non ha un volto, proprio perche ne ha troppi e diversi uno dall’altro, di cui non si sa niente, perche le storie che lo riguardano sono diverse e contraddittorie. Stickerman infatti non e lo pseudonimo di qualcuno ma soltanto un pretesto, un immaginario punto di riferimento per i networkers che collaborano ad un progetto da me ideato agli inizi del 1991, che prevede la proliferazione e la diffusione di messaggi su supporti adesivi. Un adesivo appiccicato in un luogo pubblico viene visto da migliaia di persone e non costa niente. Ho iniziato cosi a stampare e a diffondere adesivi, perlopiu scritti in inglese, con frasi ironiche, dissacranti, demenziali...”

Piermario Ciani, La rete di Stickerman.


16. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
15. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
14. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
Viva i Fumetti! /
Živel strip!

13. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
12. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
11. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!

10. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
9. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
8. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
7. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
6. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis