ANA PUPEDAN
Glasba / Glazba / Music:

1. ANA PUPEDAN / ANTE UPEDANTEN BANDA
... No America, no dream: sami na svojem - ko Pivška kotlina postane pretesna in Slovenija premajhna...
... No America, no dream: sami na svojem - kada Pivška kotlina postane pretijesna a Slovenija premala...
... No America, no dream: we ourselves on our own - when the Pivka Valley becomes too narrow, and Slovenia too small...
(Z elektriko / Uz elektriku / With electricity) - ANA PUPEDAN:
BOŠTJAN POŽAR - kitara / gitara / guitar
SIMON AVSEC - vokal / vocal
PETER ŽNIDARŠIČ - bas / bass
MARKO DOLES - bobni / bubnjevi / drums
(Ob sveči / Uz sviću / With candles) - ANTE UPEDANTEN BANDA:
BOŠTJAN POŽAR - akustična kitara, glas / akustična gitara, glas / acoustic guitar, vocal
SIMON AVSEC - violina, glas / violine, vocal
PETER ŽNIDARŠIČ - kontrabas, glas / contrabass, vocal
MARKO DOLES - boben, glas / bubanj, glas / drum, vocal

1. ANA PUPEDAN, rojena januarja 1992 v Pivki. Člani dveh razpadlih skupin se našemijo v pustno cigansko bando, ki nastopa tudi potem, ko je pusta že davno konec: na otvoritvah razstav, v vaških gostilnah, klubih, na ulicah...
1. ANA PUPEDAN, rođena 7.1. 1992. u Pivki. Članovi dviju raspalih grupa se namaškare u pokladnu cigansku bandu koja nastupa i nakon što je kraj poklada: na otvorenjima izložbi, u seoskim gostionicama, u klubovima, na ulicama...
1. ANA PUPEDAN, born in January 1992 in Pivka. The members of two former groups masquerade in a Gypsy carnival band which continues to perform long after the carnival is over: at openings of exhibitions, in country pubs, clubs, outdoors...
Električni koncerti (izbor) / Electricity-plugged concerts (selection): Novi Rock 1994, KUD France Prešeren, CRMK Nova Gorica, MKC Koper, KGB Nova Gorica, MKNŽ Ilirska Bistrica, MKK Črnomelj, ŠTUK Maribor, B-51 Ljubljana, Metelkova Ljubljana, Dakota DC-3 Ljubljana, Luxor Nova Gorica, Palma Ljubljana, Life Domžale...
Naslov / Adresa / Address: Ana Pupedan, Petelinje 2a, 6257 Pivka
Tel / Phone: +386/ 67/ 52 885