Teatar Gromki
Plesno gledališče / Plesno kazalište / Dance Theatre:

3. TEATER GROMKI: "TRIKUMA"
... Običajna zgodba neobičajne ženske, utelešene v treh različnih osebah - ob pravem času, na (skorajda) pravem mestu. Besede vodijo gib, gib vodi besede... Um pozna vse te trike, a vedno znova pade nanje...
... Uobičajena dogodovština neobične žene, utjelovljene u tri različite osobe - u pravo vrijeme, na (gotovo) pravom mjestu. Riječi vode kretnju, kretnja vodi riječi... Um poznaje sve te trikove, ali uvijek iznova pada na njih...
... An ordinary story of an extraordinary woman embodied in three different persons - at the right time, in the (almost) right place. The word guides the movement, the movement guides the word... The mind knows all these tricks, but again and again falls for them...
Avtorji in izvajalci / Autori i izvodioci / Authors and performers: JANA MENGER, NATAŠA JEREB, ANDREJ MOROVIČ
Koreografija, Režija, Scenografija, Kostumografija / Koreografija, Režija, Scenografija, Kostimografija / Choreography, Set Design, Costume Design, Directed by: Teater Gromki
Tekst / Text: Andrej Morovič
Produkcija / Production: Teater Gromki
Dolžina / Dužina / Duration: 40 min

3. TEATER GROMKI. Splavljen spomladi 1995 v bivši vojašnici na Metelkovi, kjer tudi živi.
3. TEATER GROMKI. Porinut u proljeće 1995. godine u bivšoj vojarni na Metelkovoj, gdje i živi.
3. THE GROMKI THEATRE. Launched in spring 1995 in the former Metelkova military barracks, where it also resides.
- JANA MENGER, rojena 1973 v Novem mestu. Baletna šola, sedem let tekmovala v športni gimnastiki. Članica Plesnega Teatra Ljubljana. Svobodna umetnica.
- JANA MENGER, rođena 1973. u Novom mestu. Baletska škola, sedam godina se natjecala u sportskoj gimnastici. Članica Plesnog Teatra Ljubljana. Slobodna umjetnica.
- JANA MENGER, born in 1973 in Novo mesto. She attended a ballet school, and competed in sport gymnastics for seven years. She is a member of the Dance Theatre Ljubljana, and a free-lance artist.
Nastopala v projektih / Nastupala u projektima / Participation in projects: film "Veter v mreži" - režija Filip Robar-Dorin, koreografija Metod Jeras; "Rdeči čeveljčki" - PTL & Sinja Ožbolt; video "Rdeči čeveljčki" - PTL & Marina Gržinič in Aina Šmid; "Trije zadnji problemi telesa" - Matjaž Berger; "Kdo je narisal Stanku skakalnico" - Vitkar & Branko Potočan; "Rose and Marguerite" - PTL & Fatou Traore; "Romeo in Julija" CD & Matjaž Farič.
Naslov / Adresa / Address: Jana Menger, Beethovnova 6, 1000 Ljubljana
- NATAŠA JEREB, študentka Filozofske fakultete v Ljubljani. Plesna pedagoginja na ZKO Kranj.
- NATAŠA JEREB, studentica Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Plesna pedagoginja u ZKO Kranj.
- NATAŠA JEREB, a student of the Faculty of Arts in Ljubljana. As a dance pedagogue she teaches at the Association of Cultural Organisations in Kranj.
- Sodelovala v projektih / Sudjelovala u projektima / Participation in projects: "Plesna pravljica" - Gregor Kamnikar; "Neizpolnjena hrepenenja" - Hipnoza; "Girl You'll Be a Woman Soon" - z Matejem Kejžarjem; "Odhajanja" - Alenka Hain; "Človek-homo" - Mateja Puhar; "V kraljestvu Z." - Alenka Hain.
Naslov / Adresa / Address: Nataša Jereb, Stražiška 4, 4000 Kranj
Tel / Phone: +386/ 64/ 311 445
- ANDREJ MOROVIČ, rojen 1960 v Ljubljani, gimnazija v Kopru. Se ukvarjal z eksperimentalnim filmom, fotografijo, računalniško animacijo in multi-medialno umetnostjo. Od 1984 pisatelj. Ustanovitelj TEATRA GROMKI in literarnega gledališča ARTIKULATOR. Svobodni umetnik.
- ANDREJ MOROVIČ, rođen 1960. u Ljubljani. Gimnaziju završio u Kopru. Bavio se eksperimentalnim filmom, fotografijom, kompjuterskom animacijom i multimedijalnom umjetnošću. Od 1984. pisac. Ustanovitelj TEATRA GROMKI i književnog kazališta ARTIKULATOR. Slobodni umjetnik.
- ANDREJ MOROVIČ, born in 1960 in Ljubljana. He attended a grammar school in Koper. He was engaged in experimental film, photography, computer animation, and multi-media art. He is a writer since 1984. He founden the GROMKI Theatre, and the ARTIKULATOR Literary Theatre. He is a free-lance artist.
Izdal šest proznih knjig / Objavio šest knjiga proze / Published six books of prose: "Priložnosti na ulici" (1985), "Prosti tek" (1986), "Bomba la petrolia" (1989), "Padalci" (1991), "Potapljači" (1992), "Tekavec" (1993). Številne objave v domačih in tujih revijah.
Avtor projektov / Autor projekata / Author of the projects: "Potapljači" - Bibič & Morovič; "Fantovščina" - Pikalo & Morovič; "Prava reč" - Teater Gromki; "Stoživka in stožer" - Artikulator; "Kristus in meseni" - TG; "Zvezda in tisti trije kralji" - TG; "Deci-Babe" - TG.
Naslov / Adresa / Address: Andrej Morovič, Strossmayerjeva 20, 1000 Ljubljana