Boris Petkovič


Ognjeni cirkus / Vatreni cirkus / Fire Circus:
10. BORIS PETKOVIĆ
... Enoglavo bitje, ki žonglira z realnostjo in ustvarja piroakademske artefakte, kjerkoli se pokaže potreba...
... Jednoglavo biće koje žonglira s realnošću i stvara piroakademske artefakte gdje god se ukaže potreba...
... A one-headed creature juggles with reality and creates pyro-academic artifacts wherever the need shows up...

10. BORIS PETKOVIĆ - OLI, rojen 22.4. 1971 v Zenici. 1983 selitev v Stražo pri Novem mestu. Absolvent na Fakulteti za pomorstvo in promet. Svobodni novinar, video & cineast, cirkusant in entertainer.
10. BORIS PETKOVIĆ - OLI, rođen 22. 4. 1971. u Zenici. 1983. preselio u Stražu kod Novog mesta. Apsolvent na Fakultetu za pomorstvo i promet. Slobodni novinar, video & cineast, cirkusant i entertainer.
10. BORIS PETKOVIĆ - OLI, born 22 April 1971 in Zenica. In 1983 he moved to Straža near Novo mesto. He is a graduate student of the Faculty of Marine and Surface Traffic. He is a free-lance artist, video & film artist, a circus artist and entertainer.
Dela: Serija TV oddaj "Lev klub - uboga gmajna" za TV NM - 1994. Videokaseta z istim naslovom - založba FV. Nastopi s cirkusom TRICEROPTUS doma in v tujini. Kratka igrana videofilma "Certifiks" in "Kaj se zgodi če..." - 1995. Nastopi s cirkusom ENCEROPTUS in z gledališčem ARTIKULATOR.
Radovi: Serija TV emisija "Lev klub - uboga gmajna" - TV NM - 1994, videokaseta s istim naslovom - nakladnik FV, nastupi sa cirkusom TRICEROPTUS u zemlji i inozemstvu, kratki igrani videofilmovi "Certifiks" i "Kaj se zgodi če..." - 1995, nastupi sa cirkusom ENCEROPTUS i sa kazalištem ARTIKULATOR.
Works: A TV serial "Lev klub - uboga gmajna" for TV Novo mesto, and a video cassette with the same title, produced by FV - 1994. Preformances with the TRICEROPTUS Circus at home and abroad. Short video films "Certifiks" and "What happens if..." - 1995. Performances with the ENCEROPTUS Circus and the ARTIKULATOR Theatre.
Naslov / Adresa / Address: c/o Teater Gromki, Strossmayerjeva 20, 1000 Ljubljana