Vida Klenovšek


Fotografija / Photography:

7. VIDA KLENOVŠEK
... Turoba človeških obrazov je ne zanima preveč, zanima jo krajina, v kateri išče tisto nekaj. Če že, portretira sebe (zaradi puščanja sledi v času) ali pa pse...
... Turobnost ljudskih lica ne zanima je previše, zanima je pejzaž, u kojem traži ono nešto. A ako se već bavi licem, portretira sebe (radi ostavljanja traga u vremenu) ili, pak, pse...
... She is not interested in the gloominess of human faces, but rather in the landscape to find what there is. If she ever portrays, it is either herself (in order to leave traces in time), or dogs...

7. VIDA KLENOVŠEK, rojena 19.11. 1969 v Kopru. Končala šolo za fotografijo in grafično izobraževanje Riccardo Bauer v Milanu. Dodatno izobraževanje pri fotografu Luci Perazzoliju. Dela kot svobodna fotografinja. Objavlja v časopisu Primorske novice ter revijah Turist, Rodna gruda in Emzin.
7. VIDA KLENOVŠEK, rođena 19. 11. 1969. u Kopru. Završila školu za fotografiju i grafičku naobrazbu Riccardo Bauer u Milanu. Dodatna naobrazba kod fotografa Luce Perazzolija. Radi kao slobodna fotografkinja. Objavljuje u listu Primorske novice i revijama Turist, Rodna gruda i Emzin.
7. VIDA KLENOVŠEK, born 19 November in Koper. She finished the Riccardo Bauer Secondary School for Photography and Graphics in Milan, Italy, and continued her training under the photographer Luca Perazzoli. She works as a free-lance photographer, and publishes in Primorske novice daily newspaper, and in Turist, Rodna gruda, and Emzin magazines.
Razstave / Izložbe / Exhibitions: gledališče Koper - 1994; galerija Alga, Izola; Cankarjev dom, Ljubljana - 1995; sejem Foto stik - Gospodarsko razstavišče, Ljubljana.
Nagrade / Awards: četrto mesto na foto natečaju revije Emzin.
Naslov / Adresa / Address: Vida Klenovšek, Rozmanova 15, 6000 Koper
Tel / Phone: +386/ 66/ 22 329