Stroj za peticije
 
 


eng
slo

 


BANG – Brez Artservisa Ne Gre!


Informacijska podpora za kulturo

Artservis je v sedmih letih postal nepogrešljiv v Sloveniji in tujini. Zaradi izjemne in vsestranske uporabnosti ne koristi le posameznim kulturnicam in kulturnikom, društvom in zavodom, ampak tudi različnim vladnim službam, kot so Urad vlade za komuniciranje in ministrstva Republike Slovenije (Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve …), občinam, javnim kulturnim zavodom, tujim kulturnim centrom, konzulatom in veleposlaništvom v Sloveniji itd., saj na enem mestu zbira in posreduje njihove informacije.

Republika Slovenija ni razvila sodobnih sistemov informiranja na področju kulture, obenem pa sistemsko ne podpira že obstoječih informacijskih programov in projektov, ki jih kljub temu izvajajo nekatere nevladne organizacije. Informiranje na področju kulture zato sodi med deficitarna področja slovenske kulturne politike.

Artservis, projekt in spletni medij Zavoda za sodobno umetnost SCCA – Ljubljana, je nastal leta 2001 iz potrebe po sistematičnem zbiranju in učinkovitem posredovanju informacij za delovanje v kulturi. Artservis deluje na skupnih uredniških načelih: strokovnost, objektivnost, verodostojnost, ažurnost, solidarna izmenjava informacij, participatornost, najširša javna dostopnost in brezplačnost. Artservis odlikujejo preglednost, enostavnost in hitrost. Dnevno ga obišče povprečno 950 uporabnikov, v bazi podatkov se nahaja okrog 1.000 razpisov in 2.000 izbranih spletnih povezav, na Artservisovo okrožnico pa je naročenih 5.500 uporabnikov (statistika 2008). Aktualne informacije Artservis pridobiva s celega sveta s pomočjo domačih in mednarodnih virov, kot so sorodni spletni mediji (portali in elektronske okrožnice), partnerske organizacije, fundacije, producenti in organizatorji prireditev … – pa tudi uporabnice in uporabniki. S svojo brezplačno in solidarno dejavnostjo Artservis zapolnjuje vrzel na področju posredovanja informacij, nasvetov in izmenjave izkušenj ter je nepogrešljiv iniciator in partner v prizadevanjih za izboljšanje produkcijskih pogojev v kulturi.

Kljub vsem dosedanjim naporom in pobudam Artservis ostaja brez stabilnega financiranja iz proračuna Republike Slovenije in lokalnih skupnosti, zato je njegova dejavnost iz leta v leto bolj ogrožena.

Rešitev za informacijske programe in projekte, kot je Artservis, je vzpostavitev in financiranje novega področja v okviru Ministrstva za kulturo RS (MzK), ki bo namenjeno informacijski podpori za kulturo. Že večkrat, zlasti v času programskih triletnih razpisov MzK in nazadnje ob pripravi Nacionalnega programa za kulturo 2008–2011, smo s strani nevladnega sektorja opozarjali, da dosedanja razdelitev razpisov na posamična umetnostna področja ni ustrezna za obravnavanje celostnih programov nekaterih organizacij in njihovih dejavnosti. Gre za pomembne nosilce programov in projektov, ki niso prvenstveno usmerjeni v umetniško produkcijo, ampak vzpostavljajo pomemben segment podpornega sistema za kulturo in s tem soustvarjajo pogoje za njeno delovanje in razvoj.

Artservis kot informacijski, svetovalni in servisni spletni medij za kulturo v slovenskem in mednarodnem prostoru s svojo najširšo in brezplačno dostopnostjo deluje po principu demokratičnosti, tako da je vsakomur omogočeno sistematično javno obveščanje, svobodno zbiranje, sprejemanje in širjenje informacij. Onemogočanje dostopnosti informacij je v nasprotju z drugim odstavkom 39. člena Ustave Republike Slovenije, ki vsakomur daje pravico dobiti informacijo javnega značaja.

MzK mora torej prepoznati vlogo in pomen hitrega, celostnega in strokovnega informiranja za kulturo, omogočiti razvoj sodobnih informacijskih orodij (kulturni portali na spletu, spletni radio, spletne svetovalnice, spletne baze podatkov, digitalni arhivi ...) in podpirati že obstoječe lokalno, nacionalno in mednarodno priznane informacijske programe in projekte, ki jih izvajajo nekatere nevladne organizacije.

Podpora Artservisu je lahko prvi korak v tej smeri. Stopimo skupaj.
BANG – Brez Artservisa Ne Gre!

Iniciativa uporabnikov in uporabnic za zaščito Artservisa:
Alenka Gregorič, Galerija Škuc, Ljubljana
Dunja Kukovec, Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk, Ljubljana
Jadranka Ljubičič, KUD Mreža/Galerija Alkatraz, Ljubljana
Bojana Piškur, Moderna galerija, Ljubljana
Tadej Pogačar, Center in Galerija P74, Ljubljana
Borut Savski, umetnik, Ljubljana

Zbiranje podpisov je zakljuceno...
zacetni datum: 04. Apr 2008
koncni datum: 21. Jul 2008
Veljavnih podpisov: 824


Priimek, Ime Datum
 1   Ljubičič Jadranka  26. Mar 2008
 2   Savski Borut  25. Mar 2008
 3   Piskur Bojana  22. Mar 2008
 4   Pungerčar Marija Mojca  22. Mar 2008
 5   Hotko Iztok  23. Mar 2008
 6   Gregorič Alenka  25. Mar 2008
 7   Logar Tevž  25. Mar 2008
 8   Mesec Polona  07. Apr 2008
 9   Mihajlovič Minea Sončan  07. Apr 2008
 10   ferfila ariana  08. Apr 2008
 11   Veler Alenka  08. Apr 2008
 12   Zorman - skladatelj Brane  08. Apr 2008
 13   Zavod CONA  08. Apr 2008
 14   Novakovič Barbara  08. Apr 2008
 15   mancek mojca  08. Apr 2008
 16   Jelkić Emir  08. Apr 2008
 17   Macuh Simon  08. Apr 2008
 18   FRLIC METOD  08. Apr 2008
 19   Predan Žiga  08. Apr 2008
 20   Koncut Suzana  08. Apr 2008
 21   Kastelic Meta  08. Apr 2008
 22   Golob Anja  08. Apr 2008
 23   Farkaš Ana  08. Apr 2008
 24   Pungerčar Breda  08. Apr 2008
 25   Lapajne Predin Barbara  08. Apr 2008
 26   Rogina Bojana  08. Apr 2008
 27   Svetek Božidar  08. Apr 2008
 28   Kastelic Dušan  08. Apr 2008
 29   Arambasic Jasmina  08. Apr 2008
 30   mervič vanja  21. Apr 2008
 31   Okretič Marcela  08. Apr 2008
 32   Dimovska Irena  08. Apr 2008
 33   smerdu katja  08. Apr 2008
 34   horvat miha  08. Apr 2008
 35   Brodnjak Iztok  08. Apr 2008
 36   Mujezinovic Enisa  08. Apr 2008
 37   Polič Andraž  08. Apr 2008
 38   Kaučič Ksenija  08. Apr 2008
 39   non-stop 24-urnik Žolta kronika  08. Apr 2008
 40   Destovnik Irena  08. Apr 2008
 41   Slamek Ivan  08. Apr 2008
 42   peseva nada  08. Apr 2008
 43   Jazbec Maša  08. Apr 2008
 44   kozjek masa  08. Apr 2008
 45   Škof Jernej  08. Apr 2008
 46   Kozorog Miha  08. Apr 2008
 47   Győrfi Barbara  08. Apr 2008
 48   Sancin Žiga  08. Apr 2008
 49   Koren Tomaz  08. Apr 2008
 50   Prah Neža  08. Apr 2008

1 2 3 4 5 ... > >>