Stroj za peticije
 
 


eng
slo

 


Plinski terminal v Kopru in Tržaškem zalivu? NE,HVALA!

PETICIJA

PLINSKI TERMINAL V KOPRU IN TRŽAŠKEM ZALIVU? NE,HVALA!


Plinska kriza med Rusijo in Ukrajino je vnovič opogumila načrtovalce plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in Kopru. Resnosti vprašanja trajnostne oskrbe s pomembnimi energenti, vključno s plinom, se zavedamo vsi. Vztrajanje pri lokacijah, ki bi obalo in njeno prebivalstvo, ter naše skupno morje, neposredno izpostavila znanim tveganjem oziroma nevarnostim prevoza in uplinjevanja zemeljskega plina, ter onesnaževanju, pri terminalih, ki uporabljajo morsko vodo za segrevanje plina, temelji izključno na poslovnih interesih vlagatlejev, ne pa na temeljiti strateški presoji nacionalnih ali širših, regionalnih, potreb po energiji in zemeljskem plinu.

Po treh letih strokovnih razprav in presoj, ki jih je spodbudila civilna družba, in ki so, med drugim, zajete v poročilih strokovne medresorske komisije slovenske vlade, je nadvse jasno, da v Tržaškem zalivu in v Kopru ni varnostnih, prometnih in okoljskih pogojev za varno obratovanje plinskih terminalov in pristajanje plinskih (NGL) tankerjev.
Tržaški zaliv je plitev, zaprt, njegova obala pa je gosto naseljena. Morebitna nesreča, bi lahko bila uničujoča. V primeru Kopra tudi za mesto in obalo med Ankaranom in Debelim rtičem, kjer se nahaja znano otroško letovišče RKS.

Individualen, avtarhičnen pristop držav do plinske problematike, po načelu "en plinski terminal v vsakem zalivu" je v evropskem integracijskem procesu nerazumljiv in nesprejemljiv. Še manj so sprejemljiva tveganja, ki jih načrtovalci želijo naložiti na pleča prebivalstva zalivske obale.

Prejšnja vlada je, pod pritiskom javnosti, okoljevarstvenih organizacij, prizadetih lokalnih oblasti in tudi politične opozicije, načrtovanju plinskih terminalov v Tržaškem zalivu uradno nasprotovala. Sedanja vlada se o tem vprašanju še ni izrekla, čeprav so največje stranke sedanje koalicije bile-v prejšnjem mandatu- glasne nasprotnice plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Sedaj iz ministrstva za gospodarstvo pa prihajajo skrb vzbujajoči namigi o možni izgradnji plinskega terminala tudi v Kopru s pristajanjem od 50 do 100 plinskih tankerjev letno v samem koprskem pristanišču, v neposredni bližini mesta in drugega naseljenega območja.

Podpisniki tega poziva izražamo odločno nasprotovanje načrtovanju ter gradnji plinskih terminalov v tem zaprtem, plitvem in gosto naseljenem delu severnega Jadrana. Pozivamo slovensko vlado, da upošteva in spoštuje, vse kar je njena strokovna delovna skupina, v zvezi s terminali, že ugotovila.

Vlado Repulike Slovenije pozivamo, da nadaljuje z diplomatskimi aktivnostmi za preprečitev izgradnje dveh plinskih terminalov v italijanskem delu Tržaškega zaliva.

Ne nasprotujemo izgradnji razumnega števila tovrstnih terminalov na lokacijah, kjer so zagotovljeni varnostni in okoljski pogoji ( ustrezna razdalja od obale, ustrezna globina morja, ustrezna oddaljenost od intenzivno prometnih območij).

Pozivamo vse tri države severnega Jadrana (Slovenijo, Italijo in Hrvaško), naj čimprej sprejmejo državne energetske načrte in, da skupno pristopijo k energetski in okoljski strategiji severnega Jadrana. Hkrati jih pozivamo, da severni Jadran razglasijo za posebno občutljivo morsko območje PSSA.

Zunanje ministrstvo pozivamo, da javnost seznani s stališči Slovenije o nadaljevanju postopkov za izgradnjo plinskega terminala v Žavljah, glede na ugotovitve medresorske strokovne skupine pri vladi Republike Slovenije o čezmejnih vplivih, potencialno tudi uničujočih.

Podpisniki tega poziva sporočamo vladi, da pričakujemo nedvoumno in z danimi obljubami političnih strank dosledno stališče.


V imenu podisnikov

Vojko Bernard AAG – GREENSLO SLOVENIJA
Prvo podpisani:

AAG - GREENSLO SLOVENIJA - Vojko Bernard,Romea Žbogar, Franc Malečkar

Franco Juri - poslanec Zares

Franci Kek - poslanec Zares

Luka Juri – poslanec SD

Aurelio Juri, poslanec Evropskega parlamenta, Hrib 13, 6476 Pobegi, Koper

Miran Bavčar- državni svetnik

Nacionalna koordinatorica ekošol Nada Pavšer Kotnikova 361000 Ljubljana

Nevladne organizacije:
1) Društvo za varstvo okolja Sežana -Robert Rogič
2) Civilna iniciativa Kras - Zdravka Mevlja
3) Gorenjsko Ekološko Združenje – Saša Mlakar- Jesenice,
4) Temno nebo Slovenije,Dark-sky Slovenia,Teslova 30,1000 Ljubljana, Herman Mikuž,
5) Društvo SLOBIOM - Martina Sumenjak
6) Slovensko društvo evalvatorjev, Ljubljana - Bojan Radej
7) Društvo proti hrupu Lesce Miha Zalokar Vrbnje 66 4240 Radovljica
8) IOVE Kranj - Božo Dukić
9) INTERSO Integracija ekonomskega razvoja, sociale in okolja, Koper-
Aleksander Batič
10) Zdruzenje Seniorjev - Irena Štucin
11) GWP Slovenija- Martina Zupan
12) Društvo za varstvo oklolja Lesce – Nives Čorak,
13) ANV Slovenia Team – Matjaž Majerič
14) Kozjanski park - Natalija Penič
15) Ajda Štajerska - Stanko Krašovec

Politične stranke:
1) Zeleni progres – Tomaž Ogrin
2) SLS – odbor Koper,- Olga Franca
3) Zelena stranka - Černagoj Franc
4) Mestni odbor Zares - nova politika Koper- Barbara Verdnik

Posamezniki – člani društev v sklopu AAG - GREENSLO ter sipatizerji:

1. Miha Crnič, Kolomban 5, 6280 Ankaran
2. Boris Jerman, Kolomban 4, 6280 Ankaran
3. David Hawlina, Ljubljana
4. Petra Miklavc, Ljubljana
5. Milan Rutar Hrvatini 155a
6. Srečnik Lado – Tržič
7. Tit Plevnik, Zagrad 143, 3000 Celje
8. Breda Krašna, Ankaran, JADRANSKA CESTA 78
9. Nina Štrus, Koper
10. prof. Tinka Podjavoršek
11. Nevia Babich – Trst
12. Tomaž Gregorič, Viška c. 27,1000 Ljubljana
13. Nataša Butinar Tomažičeva 8,6280 Ankaran
14. Jožko Butinar Tomažičeva 8,6280 Ankaran
15. Ada Marija Butinar,Tomažičeva 8,6280 Ankaran
16. Bara Hieng, Tržič
17. Grega Smolnikar, Domžale
18. Nataša Rupnik-Hieng, Tržič
19. Roman Hieng, Tržič
20. Matic Hieng, Tržič
21. Ana Žagar, Ljubljana
22. Irena Dolinšek, Fizine 10 Portorož
23. Etbin Tavčar, Dutovlje 39a, 6221 Dutovlje
24. Simon Delakorda, Železno 8, 3310 Žalec
25. Mojca Klarič, Koper
26. Zofija Pavlin, Koper
27. Matej Baš, Šmarska cesta 5b, 1270 Litija
28. Irena Baš, Šmarska cesta 5b, 1270 Litija
29. Mojca Stojkovič, Koper
30. Tinka Podjavoršek, Koper
31. Lili Kozinc – Lesce
32. Damjan Krastič, Liminjan 7 Lucija 6320 Portorož
33. Darinka Bordon – Koper
34. Gordana Mlakar, Ribiška 10, Piran
35. Monika Brinšek, Vrbnje 12 b , Radovljica
36. Andreja Humar Fatorič, Seča 119, 6320 Portorož
37. Otavio Fatorič, Seča 119, 6320 Portorož
38. Neli Fatorič, Seča 119, 6320 Portorož
39. Lara Fatorič, Seča 119, 6320 Portorož
40. Taja Fatorič, Seča 119, 6320 Portorož
41. Ernesto Fatorič, Seča 119, 6320 Portorož
42. Amalia Fatorič, Seča 119, 6320 Portorož
43. Saša Štucin , Ljubljana
44. Luka Štucin, Ljubljana
45. Marinka Pipan, Ljubljana
46. Klavdija Dolinar Novak, cesta 1.maja 67, Kranj
47. Marijan Prosen, Radovljica
48. Jani Novak, Cesta 1. maja 67, 4000 Kranj
49. Živa Žerjal, Sp. Škofije
50. Mirjana Cupin, Sp. Škofije
51. Dejan Golja, Ankaran
52. Matej Okretič, Koper
53. Maja Djorčev Cesta na Markovec14, Koper
54. Klavdija Žnidarič,Obala 99, Portorož
55. DJOKO DJORČEV,izletniška 8, 3250 Rogaška slatina
56. Živa Žerjal,Koper
57. Mirjana Cupin,Koper
58. Eva Žnidar, Mengeš
59. Nataša Kapus, Lesce
60. Jernej Rajer, Iztokova 24 NOVA GORICA
61. SAŠA RIBIČ, BERNETIČEVA 2, KOPER
62. Irena Dolinšek, Fizine 10 Portorož
63. Linda Lipušček Bazoviška 15 5220 Tolmin
64. Darja Kranjc
65. Renata Lapanja Ponikve 95 5283 Slap ob Idrijci
66. Gaja Lašič, Maribor
67. Polonca Štule, Strunjan 29, 6320 Portorož
68. Irena Dolinšek, Fizine 10 Portorož
69. Tomaž Zorman – Ljubljana
70. Anja Slavec, Pekarniška 8, 6310 Izola, Slovenija
71. Tanja Potočnik Petronijeva 2/a, Koper
72. Igor Bordon Strunjan 147 6320 Portorož
73. Lina Vidic, Ukmarjeva 6, 6320 Portorož
74. dr. Vesna FLANDER PUTRLE
75. Mirjana Čakardič, Koper
76. Fatima Peček, Garibaldijeva 8 Piran
77. Vivoda Edi - Koper
78. Vivoda Milva – Koper
79. Andreja Vončina – Ljubljana
80. Iztok Koprivc
81. Kočevar Novak Dušanka, Koper
82. Boris Oman, Koper
83. Matjaž Erlih, Dobrna 3204
84. Alenka Penjak, Koper
85. Daliborka Podboj
86. Stojan Tadej Smerkolj, Vodice
87. Gorazd Kovacic,Rakitna 112, 1352 Preserje
88. Nataša Janićijević
89. Metka Mencin Čeplak
90. Marjeta Levičnik
91. Sabina Kosmatin, Robova 7, Celje
92. Miran Gaspari, Direktor PE / TALASO STRUNJAN,Terme Krka, d.o.o.
93. Andreja Vončina
94. Rozana Grdina
95. Mirjam Babič PE/TALASO STRUNJAN,Terme Krka, d.o.o.
96. Nina Golob postojnska 7,6310 Izola
97. Rožica Batič
98. Mateja Plut, Ljubljanska 104, 2000 Maribor
99. Barbara Rudolf Šparavalo
100. Edi Pucer, Jadranska c. 46, Ankaran.
101. Drago Kos, Ljubljana
102. MS Vič, Ljubljana
103. Jasna Knez, Ljubljana
104. IRENA URBIČ, KOPER
105. Miha Kos, Ljubljana
106. Špela Sajovic, Štefetova 10, 4000 Kranj
107. Gregor Mislej ,Šolska 13,Lucija
108. Igor Lazar, Tomažiči 42, 6276 Pobegi
109. Maja Poturovič
110. Žaklin Lazar, PE/TALASO STRUNJAN,Terme Krka, d.o.o.
111. Matej Župančič, Krožna cesta 8, Koper
112. Mirjam Ostanek, PE/TALASO STRUNJAN,Terme Krka, d.o.o.
113. Nevij Baruca, Ul. Borcev 21, Portorož

Peticijo podpirajo zaradi čezmejnega vpliva na okolje tudi NVO iz Italije in Hrvaške

e- pošta z zahtevo za vnos na listo podpisnikov shranjena na sedežu
AAG – GREENSLO - SLOVENIJA

Zbiranje podpisov je zakljuceno...
zacetni datum: 06. Feb 2009
koncni datum: 06. May 2009
Veljavnih podpisov: 660


Priimek, Ime Ustanova Datum
 51   Plank Sabina    06. Feb 2009
 52   KAPELJ IRENA    06. Feb 2009
 53   Rožac Darovec Vida    06. Feb 2009
 54   Pepelko Alan  Osrednja knjižnica Srečka ...  06. Feb 2009
 55   Grižon Mirjan Grižon    06. Feb 2009
 56   Papež Iskra Maja    06. Feb 2009
 57   Pravdič Zdravko    06. Feb 2009
 58   Turk Tina    06. Feb 2009
 59   Dosse Dejan  Upravna Unota Koper  06. Feb 2009
 60   Herceg Capt. Ivan    06. Feb 2009
 61   Ušaj Bizjak Tamara    06. Feb 2009
 62   Škrbec Hana    06. Feb 2009
 63   Ražem Nina    06. Feb 2009
 64   Rajnovič Ronald    06. Feb 2009
 65   PLETIKOS ARGENTI BARBARA    06. Feb 2009
 66   Hilj Trivič Mojca    06. Feb 2009
 67   Jercog Giorgio  Comitato per la salvaguardia...  06. Feb 2009
 68   Fabjančič Maša    06. Feb 2009
 69   Ferlan Borut    06. Feb 2009
 70   marinšek maja    06. Feb 2009
 71   čelhar mateja    06. Feb 2009
 72   Župan Miro    06. Feb 2009
 73   Fras Mirjam    06. Feb 2009
 74   Vidic Urša    06. Feb 2009
 75   Žorž Eva    06. Feb 2009
 76   Marušič Liljana  banka  06. Feb 2009
 77   Poturović Branka    06. Feb 2009
 78   Markežič Erika    06. Feb 2009
 79   Petohleb Silvana    06. Feb 2009
 80   Lenassi Andreja    06. Feb 2009
 81   Karas Danijel    06. Feb 2009
 82   Krapež Andrej    06. Feb 2009
 83   Kuhar Dušan  Društvo za Či Veščinje Z...  06. Feb 2009
 84   Palčič Diana    06. Feb 2009
 85   peress mirna    06. Feb 2009
 86   Fink Babič Sonja    06. Feb 2009
 87   Janjoš Bogdan    06. Feb 2009
 88   rastovac andrej    06. Feb 2009
 89   Šumenjak Klara    06. Feb 2009
 90   gerchi alda    06. Feb 2009
 91   Učakar Nataša    06. Feb 2009
 92   Bevc Matej    06. Feb 2009
 93   Okreša Nada    06. Feb 2009
 94   Kraljič Nataša    06. Feb 2009
 95   Sajevic Petra    06. Feb 2009
 96   Munda Robert    06. Feb 2009
 97   Hrustel Jožica    06. Feb 2009
 98   Rems Vesna  /  06. Feb 2009
 99   Stergulc Alja    06. Feb 2009
 100   Hren Simon    06. Feb 2009

<< < 1 2 3 4 5 6 ... > >>