Djordje Balas"evic'

Rodjen 1953. u Novom Sadu. Do 1981. bio c"lan grupe Rani Mraz.


Rojen 1953 v Novem Sadu. Do 1981. bil c"lan skupine Rani Mraz.


Born 1953 in Novi Sad. Member of Rani Mraz until 1981


Nazad... / Nazaj... / Back...


Zoran Obradovic'

zocky@mail.kud-fp.si