<< angleška inačica / English version >>

--


pETER Purg na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici (AU UNG) kot izredni profesor vodi modul "Novi mediji" v do-//podiplomskih programih Digitalne//Medijske umetnosti in prakse. Po doktoratu iz medijske umetnosti, komunikoloških in literarnih ved na Univerzi v Erfurtu (Nemčija) objavlja v poljih umetnostne pedagogike, medijske ekologije in umetnosti, interdisciplinarne ustvarjalnosti ter inoviranja. Njegovi performansi (predavanja) in intermedijska dela segajo od digitalno-analognih miniatur do intervencij v javnem prostoru, pa tudi participativnih in skupnostnih procesov. Aktivno deluje na področju kulturnih ter visokošolskih politik, presoje ter zagotavljanja kakovosti.


Vodil je priznani mednarodni projekt MAST - Module in Art, Science and Technology, Akademijo umetnosti pa zastopa tudi v projektih KONS - Platforma za raziskovalno umetnost (EU kohezija) ter DIVA - Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij (Interreg SI-IT).Kuriral je dvajseti mednarodni festival medijske/sodobne umetnosti Pixxelpoint 2019.

Vodil je mednarodne projekte ADRIART (Advancing Digitally Renewed Interactions in Art Teaching), IDEATE (Interdisciplinary Entrepreneurial Application for Transforming Education in High Technologies) in nagrajeni HiLoVv (Hidden Live(r)s of Venice on Video) ter slovenski tim v proektu PAIC - Participatory Art for Invisible Communities kakor tudi v EmindS (Erasmus+ strateško partnerstvo) in TV Free Europe (Ustvarjalna Evropa).

Koordinira mrežo ADRIART.CE, ki s podporo CEEPUS povezuje umetniških akademije iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Poljske, Srbije ter Slovenije. Na IAM - Inštitutu in akademiji za multimedije v Ljubljani je med 2005 in 2012 deloval kot predavatelj in je bil koordinator prenove študijskega programa Medijska produkcija, za Middlesex University (London) je tam med 2006 in 2012 vodil visokošolski program Media Production Management.

PETER Purg deluje kot evalvator in kurator na področjih digitalne kulture in medijev, pa tudi kot član odborov in žirij ter komentator na področjih umetnosti in znanosti. Je prejemnik priznanja »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« Slovenske znanstvene fundacije v letu 2011. Med 2001 in 2006 je vodil interdisciplinarni kolektiv Bobnars United s preko sto glasbenimi in intermedijskimi dogodki ter nekaj raziskovalnimi projekti, sozasnoval je protipotrošniške performativne akcije Podgana PPP, bil aktivni član KD Priden Možic...

pETER Purg je predsednik Sveta NAKVIS, v mandatu 2016 - 2022 na predlog Slovenske rektorske konference, tudi mednarodno pa je uveljavljen kot presojevalec za akademsko kakovost. Je član Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije in ekspert v skupini za pripravo Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-30. V mandatu 2019-2023 je član Strokovne komisije za področje intermedijske umetnosti pri Ministrstvu za kulturo RS.

Gostoval je na številnih izobraževalnih in kulturnih institucijah v Sloveniji in tujini; raziskuje, svetuje, žirira, kurira, producira in razvija na različnih področjih novih medijev ter (inter)medijske, hibridne oz. raziskovalne umetnosti.

--

Ph.D. Peter Purg, Associate Professor
University of Nova Gorica | School of Arts
Univerza v Novi Gorici | Akademija umetnosti 
//au.ung.si | ung.si
Post: Vipavska 13, SI-5000 Nova Gorica, Slovenia
+386 51 336 770 (secretary),
+386 41 609 736 (personal mobile,
WhApp, Viber, Telegram, Signal)
skype: "peterpurg"

        projekti:
   tekoči:
DIVA - Art:Biz Innovation Ecosystems
KONS - Platform for Contemporary Investigative Art
   pretekli:
MAST - Module in Art, Science and Technology*
PAIC - Participatory Art for Invisible Communities
TV Free Europe - 1,5 million Steps over the Borders
EmindS - Interdisciplinary Entrepreneurial Mindsets
ADRIART.CE
network of art schools*
IDEATE.me - Interdisciplinary | Transforming Education*
HiLoVv - Hidden Lives of Venice on Video*
ADRIART.net - Advancing Interactions in Art Teaching*
* leader or head coordinator
        umetnost:
Pixxelpoint 2019 festival – curator
Čovek človeku stroj - performance
Quo Vadis? - performance
DreamTogetherMachine - collaboration
eastweetswest
-  performance
art@blackbox.edu -  lecture performance
VideoStaring at things mobile
The Neptun Trilogy: Catharsis > Return  > Absence
> Re:Neptun > Resiege > Ma'Neptun
        pedagogika:
Walking / Drifting through Cityscapes (media mapping)
Lógos
- Multitude Manifestations of Rog (3D making)
Mapping Komiža Narratives
(intermedia workshops)
Telematic Performance
(online)
Transitions
(collaborative filmmaking)
MyMachine
(interdisciplinary design&making)
ScanRain
(lect. perf. & intermedia workshop)
        objave:
MAST Manual (so-urednik, z N. Castillo)
Transformative Impact of Blended Mobility ...
New Platforms of Art Education for Urban ...
New Media Ecology of Online Video ...
Videoscanning in Art School Community ...
The Art of Mixed Reality ...
Body in Electronic Space (PhD, German) ..
        CV/publ/sites:
profile@au.ung.si
profile@LinkedIn
publications@COBISS
vimeo.com/peterpurg
instagram.com/peterpurg
blog@vsu.ung.si
Podgana PPP
@streets
BobnarsUnited@stages