Čehi 2 je z globino -1533 metrov najglobja jama v Sloveniji. V času od 24. novembra do 2. decembra 2001 je bila v okviru Jamarske zveze Slovenije organizirana obsežna jamarska odprava, katere prvotni cilj je bil doseči dno. Jamarjem je to tudi uspelo...

Odpravo je z odlično predstavitvijo na spletni strani http://cehi2.siol.net spremljalo podjetje Siol.

Pomagali so tudi: