REFERENCE PORTFOLIO TEKSTI AVDIO/VIDEO ENGLISH

Umetnost je trgovski artikel

Povzetek

Besedilo Umetnost je trgovski artikel izpostavlja problem komodifikacije umetnosti, zrcaljen v pojavih komercializacije in slabenja javnih sistemov, splošne prevlade materialističnih vrednot in potrošništva.

V poglavju Zgodovina projekta - izhodišča je predstavljeno ozadje konceptualno zastavljenega intermedijskega projekta XXX razprodaja znamke kitchtm, ki služi kot osnova za poglobitev v temo raziskave. Razviden je postopni razvoj projekta, forme, ki jih je projekt spreminjal skozi čas ter dejanski opisi posamičnih izvedb.

Poglavje Utemeljitev koncepta se začne z uvodnim razdelkom Umetnost ni trgovski artikel – tam je v strnjeni obliki podana osnovna ideja projekta in predstavitev teoretičnih izhodišč – konča pa se z zaključnim razdelkom z naslovom Umetnost je trgovski artikel in podnaslovom Relativnost vrednostnih sistemov, ki pojasni stališče avtorja do osnovne problematike, ki jo raziskava obravnava. Vmes so razdelki, ki nas po logičnih poteh pripeljejo od uvodne do zaključne trditve: pregled medijev in obrazložitev postavitve, predstavitev projekta instalacije Shop Till You Drop ter razdelek o uporabi ready-made filozofije in odpravi opazovalca.

V poglavju Podoba, ki prodaja se avtor ozre na problem uporabe fotografije, posledično tudi grafike in videa pri izvedbi projekta. Razloži uporabo fotografij-objektov, ter se ukvarja z družbenim vidikom "fenomena podoba" v razdelku z naslovom Trivialnost smrti, montaže in blagovnih artiklov. Poglavje zaključi z obravnavo sodobnega fenomena uporabe fotografije v službi prodaje.

V zadnjem delu avtor samorefleksivno razmišlja o etičnem vidiku umestitve lastnega (umetniškega) delovanja v kontekst obravnavane problematike.

V raziskavi se prepletata obravnava pojava ekonomskega postvarjenja v umetnosti in fenomena lastne odgovornosti posameznice/posameznika.

---
ključne besede komodifikacija umetnosti, komercializacija, porabništvo, potrošništvo, vrednostni sistemi, ready-made, nova ekonomija, odprava opazovalca, grafika, fotografija, video, internet, performans;

Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost, 2003, št. publikacije UDK 7.01:330.567.2:792.9; Revija Dialogi, št. 9/2005

---
Umetnost je trgovski artikel (pdf) - celotno besedilo

Totalna razprodaja (skoraj zastonj, a le za izbrance)

Javno je zabavno!
Zgradili smo in odprli spektakularni prodajno-zabavni ambient s pomočjo nekoč brezplačnega javnega zraka. Javni zrak je postal trgovski artikel znamke kitchtm.

Dnevna soba
Zasebno smo prestavili na teritorij javnega. Prostorska intervencija je v javnem parku ustvarila vzdušje dnevne sobe, intimno-družabnega prostora, kjer so se zainteresirani mimoidoči lahko ustavili in morda - celo - razmislili o prihodnosti izginjajočega javnega sektorja.

Akcija oznanitve prodaje javnega
Tekom akcije smo oznamčili izbrani javni objekt-stavbo v centru Ljubljane, jo polastili in oznanili nje prodajo po zelo ugodni ceni. Enkrat več je javno postalo zasebno.

(Ljubljana, 11. 5. 2005, pred vhodom v Filozofsko fakulteto in v bližnjem javnem parku)

Por.no kitch (11 minut avdio pornografije)

Sodobna/i posameznica/k ne potrebuje globokih čustev. Pornografija je – k sreči –  že zdavnaj zamenjala erotiko. kitch vam v spodbudo ponuja 11 minut pornografije, kolikor v povprečju traja spolni odnos. Vsak petek opolnoči.

Por.no kitch je radijski in avdio projekt znamke kitch™, ki ga znamka v sodelovanju z radiem Marš izvaja od novembra leta 2004. Gre za 11-minutno avdio-montažo sestavljeno iz izbrane glasbe in avdio-izrezkov iz porno-filmov. Produkt z veseljem ustreza radijski, galerijski in internetni predstavitvi.

Projekt Por.no kitch opozarja na problematiko dojemanja spolnosti, pornografije in erotičnega v vsakdanjem življenju vseh generacij. Z medijske plati je kontekstualno umeščen med zabavnim in oglaševalskim žanrom. Preiskuje meje dovoljenega medtem ko uporablja metode vsakdanjega marketinga: telo v službi glasbe, glasba v službi spolnosti, spolnost v službi prodaje. Poigrava se z medijsko zvrstjo nadaljevanke, ker se ponavlja iz tedna v teden. Opozarja na permisivnost sodobne družbe, izpostavljenost pornografiji otrok, mladostnikov, odraslih in starih tudi takrat, ko si tovrstne izpostavljenosti ne želijo. Opozarja tudi na drugo plat pornografije, tiste, ki niti ni zaznana kot pornografija: v agresivnih in povsod navzočih oglasnih sporočilih, v glasbenih nastopih estradnih zvezd, v pritlehnih izjavah javnih osebnosti. Prav zato, ker je porno kič povsod okoli nas, je bil plasiran v obliki Por.no kitcha. Por.no kitch spodbuja k razmisleku o pornografizaciji različnih družbenih področij.

Welcome to the Shopping Paradise

Samopostrežna trgovina je mišnica: če želimo ven, se moramo postaviti v vrsto in za odrešitev iz ujetništva pri blagajni plačati žrtveno daritev. (Vilém Flusser, Digitalni videz, 2000)

Kako (in s kakšnimi sredstvi, koliko) bodo žrtveno daritev plačali obiskovalci galerije? (kitch, Umetnost je trgovski artikel, 2003, 2005)

kitch je ponazoril nakupovalno središče v galerijskem prostoru. Uporabil je različne elemente opreme značilnega nakupovalnega središča, ki tokrat služijo kot okolje namenjeno prodaji delov človeškega telesa. K osupljivosti slike oddelka z živili so prispevali posebni grafični elementi v formi reklamnih sporočil.

[Ker] "tisto, kar je videti resnično ljudje radi kupujemo." (Wolfgang Fritz Haug, Kritik der Warenästhetik, 1977)

Prostorska intervencija reflektira tudi pozicijo in (ne)vključitev recipienta razstave. Bo živ performans morda pospešil učinek instalacije in – tako kitcheve dosedanje izkušnje – (samo)spraševanja med občinstvom? Video, zvok, oglasi, suspenz … večmedijskost instalacije je v službi promocije koncepta: konceptualno transformiramo galerijo v trgovino, ko trgovino implementiramo v galerijo. Toda, ali sploh gre za preobrazbo? Welcome to the Shopping Paradise naj prispeva h kritičnemu dojemanju problematike vsesplošne komodifikacije, tako na umetnostnem kakor na civilnem teritoriju.

(iz kataloga razstave Prostori prehoda - Continental Breakfast)

Poroka kot kič

Pričela bom pravljično. Pravljica je ena izmed pojavov, v katerem pogosto srečamo prav motiv poroke. Poroko, o kateri pišem, bi lahko umestila v pravljično deželo, v kateri dobra vila le z zamahom svoje paličice spreminja želeno stanje v realno stanje. Pravljica nosi naslov Kič pravljica. V njej dobro zmaga nad zlom, osebne poti akterjev, ki sta za uresničitev svojih želja morala prepotovati sedem gora in morja, premagati nemalo preprek ter se spopasti z administrativno obliko terorja sistema, katerega naloga je skrb za urejeno strukturacijo družbe ter red in mir med prebivalstvom, pa se na koncu te pravljice 'združijo' v skupno pot.

Poroka – performans umetnikov, ki delujeta pod blagovno znamko kitch™, izvedena v soboto, 8. oktobra 2005, je vsebovala vse potrebne sestavne elemente, značilne za okolje, v katerem je bila uprizorjena – zbiranje občestva, mladoporočenca, njuni mimohodi, družica, priči(e), publika, matičar in hkrati vse zahtevane družabne oblike obreda – vse do končne 'nore' zabave vseh udeležencev. Institucija poroke zahteva ritualizirano obliko izvedbe in izrekanja njenih obrazcev. Hkratnost in diametralno nasprotje med izrekanjem in izrečenim je postalo ravno s performativno obliko dogodka absurdno velika. Akterja poroke sta s teatraličnostjo, gestualnostjo ter vsemi tipičnimi 'poročnimi artefakti' na eni strani ironizirala poroko kot institucijo naše družbe. Sodelujoči niso bili le gledalci, ampak je šele njihova prisotnost v vlogi 'prič' omogočila veljavnost njunega poročnega akta. Sodelujoči – gledalci, z zavestjo, da so priče performativni obliki in dejanski poroki, pa so bili na drugi strani postavljeni v nedoločeno pozicijo. Zanimivo je, da se je v trenutku izrekanja potrditve 'zveze moža in žene' in njunim poljubom kot deklarativnim simboličnim dejanjem s strani prisotnih prič 'dogodka' 'spontano' (ali pa je bilo mogoče stereotipno izzvano) izvabila jasna potrditev – ploskanje z rokami – potrditev na eni strani zveze dveh ljudi in na drugi strani absurdnosti obrazcev, izrečenih besed in predpisanih pravil. Časovno (in z dogodkom) omejena 'skupnost' se je zapisala v družbeni in osebni spomin še ene družbene institucije.

In če pogledam ta dogodek z vidika letošnje teme Festivala žensk – ne(varnost), v okviru katerega je bil ta tudi izveden, izstopi 'tragična' situacija poroke in meril, ki jih država zahteva za normalno delovanje svojih sistemov, ter vseprisotna aktualnost oblik delovanja sodobne patriarhalne družbe kot je naša.

Kitch poroka – performans je bila ob nekoliko prikritem osebnem spominu in zgodovini 'mladoporočencev', ki v arhivu svojega spomina in preteklosti nosita pečat 'družbene norosti', kritika okostenelosti institucij in terorizma administracije. Družica – vilinka je še pred začetkom poroke prebrala zakonske obveznosti za sklenitev zakóna, javno veljavne v Republiki Sloveniji. Prevpraševala je smiselnost in potrebnost le teh, celotna situacija pa se je sklenila ob vrhuncu - koncu poroke, ob izrekanju poročnega obreda in 'poročne pogodbe' matičarja. Ves element kiča, ironizacije zunanjih elementov in simbolov ene izmed institucij naše družbe je bila uvertura za nujni in edini element pravne oblike poroke – element izrekanja – ki sta ju akterja sicer porogljivo in navihano, a hkrati dejansko potrdila z besedo in dejanjem (poljubom in podpisom). In srečno sta živela do konca svojih dni …

(besedilo: Petra Kapš, vir: Mesto žensk)
Voda, kri in nafta

V izložbi ene od mariborskih trgovin je ležala ženska. Prozorna folija za živila in listki s cenami posameznih delov njenega telesa so nadomestili obleko. Mimoidoči so se začudeni ustavljali in jemali reklamne lističe iz bližnjega vozička: Akcija! XXX razprodaja! Deli človeškega telesa po zelo ugodnih cenah! Najpogosteje vprašanje radovednežev: Je živa?

---
Voda, kri in nafta (pdf)

(besedilo: Ksenja Hahonina, vir: Mladina)


© KITCH 1999-2007