komore

Rekonstrukcija komor, ki so Plastosom omogočila preživetje.
home