Predstavitev knjige Suzane Tratnik: Lezbični aktivizem po korakih

Suzana Tratnik: Lezbični aktivizem po korakih (Založba /*cf., Ljubljana 2013)

Besedilo je nastalo kot intimni dokument ob 25-letnici lezbične sekcije Škuc-LL, katere soustanoviteljica je bila avtorica, vendar v tej memoarski knjižici opisuje predvsem svojo »predzgodovino« lezbičnega angažmaja, Ljubljano v osemdesetih letih, začetek gejevskega gibanja 1984, nastanek ženske skupine Lilit leta 1985 in udeležbo na mednarodni lezbični konferenci v Švici 1986. Na svoji aktivistični poti je srečevala številne posameznike in posameznice, ki so jo seznanili z magijo ali s slikarstvom, feminizmom, z norostjo, s filmom, performansom, z ljubeznijo, z individualizmom in odporom. Vsekakor pa je bil aktivizem najvitalnejši del intenzivnega glasbenega, alternativnega in političnega doživljanja v osemdesetih.

Več:
http://www.zalozbacf.si/index.php/lezbicni-aktivizem-po-korakih.html

Knjigo lahko naročite na spletnem naslovu:
www.buca.si

Vodi: Zoja Skušek

Foto: Ganzza

Na vrh