kontakt

koledar

ljudjeza

KRZNO JE SRAMOTA

S performansom KRZNO JE SRAMOTA je iniacitiva Ljudjeza.org uradno začela letošnjo kampanjo proti krznu ZA SLOVENIJO BREZ KRZNA in se ponovno pridružila številnim organizacijam širom sveta, ki si prizadevajo za ukinitev industrije, ki služi s trpljenjem živih bitij.
Ob vseh razpoložljivih informacijah o razmerah na krznarskih farmah za udeležbo v krznarski dejavnosti ni več nobenega opravičila.
Na svetu je vsako sekundo več kot ena žival ubita samo za krzno. To pomeni okrog 101. tisoč živali na dan in 40. milijonov v letu. Približno 30 milijonov živali je gojeno na farmah, 10 milijonov jih se vedno polovijo v naravi. Vse več držav ES je sprejelo zakonodajo oz. je v postopkih omejitve ali prepovedi krznarskih farm. V Angliji, na Nizozemskem ter Švici je v zadnjih 15. letih prodaja krzna padla za 90%. Na osnovi javne morale so farme za krzno povsem prepovedane v Angliji, na Škotskem, v Avstriji in na Hrvaškem. Švica je primer države, ki je s sistemom omejitev in pogojevanja reje dosegla de facto ukinitev krznarskih farm. Trgi in farme se, tako kot marsikatera industrija, zato selijo v Azijo.

Po javnomnenjskih raziskavah 2/3 Evropejcev nasprotuje nošenju živalskega krzna.

Maribor kot nosilec projekta Evropska prestolnica kultura 2012, ki naj bi globalno kulturo miru povezal s kulturno dediščino, etnološko in ekološko bogastvo regijo, je zrel, da preseže idejo podpiranja dobičkonosnih panog, ki temeljijo na ubijanju živih bitij iz komercialnega vzgiba. Vzor mu je lahko sosednji Gradec, mesto, ki je ze bilo Evropska kulturna prestolnica in se nahaja v državi ki je leta 2005 sprejela prepoved gojenja živali za krzno.

Poglej še: