kontakt

koledar

ljudjeza

Protest pred Obrtno zbornico Slovenije

Predstavniki LjudjeZa.org pred Obrtno zbornico v Ljubljani, kjer je potekala novinarska krznarska konferenca. Shodu sta se pridruzžili aktualna mis Slovenije Iris Mulej in sanjska ženska Nina Osenar.

novinarska krznarska konferenca
Iris Mulej & Nina Osenar

novinarska krznarska konferenca
Petra Puhalo & Urška Breznik & Branka Vičar & Jadranka Juras & Nina Osenar & Iris Mulej

novinarska krznarska konferenca
Nina Osenar & Iris Mulej & Jadranka Juras & Branka Vičar & Urška Breznik & Petra Puhalo

novinarska krznarska konferenca