kontakt

koledar

ljudjeza

Obvestilo o performansu


V soboto, 26. 1. 2008, ob 11h je neformalna iniciativa za pravice živali LjudjeZa.org v okviru kampanje ZA SLOVENIJO BREZ KRZNA na Wolfovi ulici v Ljubljani izvedla performans KRZNO JE SRAMOTA in se z njim pridružila številnim organizacijam široko po svetu, ki si prizadevajo za ukinitev industrije, ki služi s trpljenjem živih bitij.

Ob vseh razpoložljivih informacijah o razmerah na krznarskih farmah za udeležbo v krznarski dejavnosti ni več nobenega opravičila.

Na svetu je vsako sekundo več kot ena žival ubita samo za krzno. To pomeni okrog 101 000 živali na dan in 40 milijonov na letu. Približno 30 milijonov živali je gojenih na farmah, 10 milijonov jih še vedno polovijo v naravi.

Po javnomnenjskih raziskavah 2/3 Evropejcev nasprotuje nošenju živalskega krzna.

Zato vse več držav EU sprejema zakonodajo oz. je v postopkih omejitve ali prepovedi krznarskih farm. V Angliji, na Nizozemskem ter v Švici je v zadnjih 15 letih prodaja krzna padla za 90 %. Na osnovi javne morale so farme za krzno povsem prepovedane v Angliji, na Škotskem, v Avstriji in na Hrvaškem. Švica je primer države, ki je s sistemom omejitev in pogojevanja reje de facto dosegla ukinitev krznarskih farm. Trgi in farme se, tako kot marsikatera industrija, zato selijo v Azijo.

Za Slovenijo, državo, ki v letošnjem letu predseduje EU in je zatorej še bolj na očeh svetovne javnosti, je sramotno, da vzreje živali za krzno še zmeraj ni zakonsko prepovedala. Leto 2008 je odlična priložnost za Slovenijo, da pusti svoj pečat med drugim tudi kot visoko etična in ozaveščena država, ki razume, da si moramo za rešitev okoljsko-podnebnih vprašanj in za sožitje vseh prebivalcev sveta prizadevati celostno. Zgleduje se lahko po sosednji Avstriji, ki je predsedovala EU leta 2006, že leta 2004 pa prepovedala vzrejo živali za krzno.

krzno je sramota

krzno je sramota

krzno je sramota

krzno je sramota