BELI SEZNAM

SIVI SEZNAM

ČRNI SEZNAM

Poziv

Letak (pdf)

ljudjeza

POSKUSI NA ŽIVALIH ZA KOZMETIČNE IZDELKE


Neformalno združene posameznice in posamezniki za etično kulturo LJUDJEZA.ORG, ki opozarjajo na neodgovoren in okruten odnos ljudi do živali, so letos pozimi prebivalke/-ce Ljubljane in Maribora že opozorili na moralno nevzdržnost pobijanja živali za krzno, spomladi pa na nepotrebne zlorabe živali v cirkusih z živalmi. Tokrat so se pridružili vse glasnejšim protestom po vsem svetu, ki nasprotujejo škandalozni zlorabi živali za poskuse, izvajane ali plačane s strani proizvajalcev izdelkov za osebno in hišno higieno ter živalsko hrano, ter tistim 65 odstotkom potrošnikov v Sloveniji (po podatkih evrobarometra), ki so prepričani, da dajejo njihove države premajhen poudarek na kakovost življenja živali.

Protestniki so v sodelovanju in ob podpori hrvaške organizacije Prijatelji živali (Prijatelji životinja) iz Zagreba z letaki, prenosnim videoekranom, ki prikazuje skrite posnetke iz laboratorijev, ki jih je naredila organizacija PETA in transparenti slikovito in zgovorno nagovarjali javnost k preudarnemu nakupu potrebščin, s katerimi vsakodnevno prihajamo v stik.

Vsako leto so milijoni živali širom po svetu (v Evropi več kot 38 000) izpostavljeni intenzivnemu trpljenju v spornih preizkusih končnih kozmetičnih ter higienskih proizvodov in njihovih sestavin. Medtem ko postaja vedno večji del javnosti glede poskusov, izvajanih na živalih za različne namene, etično razdeljen, še stevilni izdelki za hišno in osebno higieno ter živalsko hrano bleščeče ponujajo s polic trgovin, njihova krvava in mučna vsebina ter etično oporečni cilji pa ostajajo prikriti. Ker poskusi na živalih ne dajejo zmeraj zanesljivih podatkov, postajajo objave o potrebah po plačanih človeških prostovoljcih za farmakološke poskuse (na račun opuščanja tovrstnih postopkov na živalih) sicer vse pogostejše, vendar pa o postopkih, ki jih plačujejo ali izvajajo mnogi znani proizvajalci, javnost in potrošniki praviloma ne izvejo ničesar.
Kako močno si je to dejstvo v nasprotju z drugim dejstvom, da je po podatkih evrobarometra kar tri četrtine prebivalcev EU prepričanih, da s svojo izbiro izdelka zmorejo in hočejo prispevati k opustitvi nepotrebnega mučenja živali! Večina jih je za dosego tega cilja, čeprav povišanje cen ni pogoj za opustitev poskusov, pripravljena za isti izdelek plačati več, kar nedvomno kaže precejšnjo moralno zavzetost sodobnega potrošnika.
V ozadju obstoječih kapitalističnih družb sta interes za denar in moč. Razlog, da izvajajo poskuse na živalih za kozmetične in toaletne pripomočke ter hrano domačih ljubljencev, ki jih sicer nobena zakonodaja na svetu ne zapoveduje, so strahovi pred milijonskimi tožbami v primerih škode, nastale zaradi oporečnosti izdelka. To je dejanski razlog, da se se v 21. stoletju izvajajo poskusi na živalih za etično in znanstveno nesprejemljive cilje, in ne varnost potrošnikov!

Nasprotujemo neodkritemu odnosu do potrošnikov na račun višjega zaslužka. Zato pozivamo potrošnike, naj ne nasedajo zmeraj novim, kar maničnim izboljšavam izdelkov, saj s svojim nakupom nehote podpirajo milijonske marketinške kampanje, ki pa so ravno glavni povod za izvajanje novih in ponavljajočih se poskusov na laboratorijskih živalih. Vse več starih, uglednih pa tudi novejših in manjših podjetij, na primer Avon, L`Occitane, Lush, Oriflame, Saponia itd. dokazuje, da lahko varno in kakovostno uživamo v izdelkih in njihovih 8 000 sestavinah, katerih neoporečnost, varnost in učinkovitost so dokazane z leti uporabe pri ljudeh. Natanko to je najboljše zagotovilo za varnost zdravja potrošnika pred zmeraj novimi, nesmiselno izboljšanimi preparati. Zahtevamo boljšo obveščenost, od označevanja živalskega izvora vsebine izdelka do označitve izdelkov, ki niso preizkušani na živalih.

Pozivamo medije, da pri informiranju o tem in etičnih proizvajalcih odigrajo ključno vlogo.
Razen potrošnikov ima pri izvajanju poskusov na živalih za kozmetične preparate pomembno vlogo tudi država, ki, na splošno gledano, ravnanja in uporabe živali za potrebe človeka ne nadzira dovolj in s preohlapnimi zahtevami do proizvajalcev ne omogoča vpogleda javnosti v laboratorije. V ozadju je upravičen strah proizvajalcev pred zgražanjem javnosti nad sramotnimi poskusi na živalih, kot so brezdomni ali pasemski psi in mačke, kunci, miši in podgane. Zato pozdravljamo nedvoumno smernico, ki jo predstavlja odločitev evropskega sodišča, da bodo od leta 2009 prepovedani pokusi na živalih za kozmetiko pa tudi prodaja izdelkov, preizkušanih na živalih, ter prodaja uvoženih izdelkov in sestavin zanje, ki bi utegnile biti preizkušene izven EU.

Razen tega, da so popolnoma neprimerni in nebistveni za človekovo preživetje, je nadaljevanje poskusov na živalih za omenjene preparate, ne nazadnje tudi za dober standard, povsem nepotrebno. Že same številke dovolj zgovorno pričajo, da potrošniki in širša javnost razumemo, da nekatera popularna podjetja bolj kot izdelek sam in čista vest kupca zanima prodaja. Ni namreč denarnica tista, s katero občutimo bolečino in trpljenje nedolžnih bitij; to sta lahko le odprta glava in srce.