BELA LISTA

ČRNA LISTA

poskusi

Spoštovani/e etični/e potrošniki/ce


Gonilo pobude za imenovanje etičnih in neetičnih proizvajalcev kozmetike in drugih preparatov je prvenstveno izrazita skrb za dobrobit živali. Ravno zaradi tega naj naši in tudi vaši napori ne izvenijo kot reklamni poziv k potrošništvu, saj je kleč problema bolj kot v imenovanju teh znamk v dejstvu, da se Slovenija kot država niti približno ne spopada z dejavnostjo, ki sodi med pravice potrošnikov, ki je v doslednem označevanju in navajanju sestavin proizvodov prisotnih na slovenskem trgu.

Hitro se namreč etičnemu/i potrošniku/ci lahko pripeti, da v dobri veri, da pripomaga opustitvi poskusov na živalih, s sicer preudarnim nakupom podpira druge, ravno tako neetične vidike nekega proizvajalca, npr: nepravično plačevanje delavcev in ostala izkoriščanja delovne sile (črpanje človeških delovni virov v Aziji), slaba skrb za okolje,...

Pozivamo vas, nakupujte čim manj in pred nakupom obvezno izrazite svoje negodovanje nad pomanjkljivimi oz. odsotnimi oznakami na izdelkih. Pišite zaskrbljena pisma na Zvezo potrošnikov Slovenije, proizvajalcem, trgovcem, naj izdelke označijo, pišite medijem, ...

Nenazadnje poskrbite tudi za primerno skladiščenje prazne embalaže.

(Izčrpnejša stališča v zvezi z našo akcijo)