Luknje v prostoru - luknje v času / Holes in Space - Holes in Time
Vila Katarina, Ljubljana, 1996
   

Vrt mestne vile. Obiskovalca vabi
na sprehod s svojo lepo negovano travo, drevesi in grmički, potkami
in nebom nad sabo.
V vrtu se pojavijo luknje.
Luknje v prostoru, ki odpirajo nove prostore.
Nebo na tleh, listi vrbe na leski, ti sam na nebu.
LUKNJE V PROSTORU
LUKNJE V ČASU

HOLES IN SPACE
HOLES IN TIME
Nebo temni, novi prostori izginjajo.
Prižgejo se luči, ogledala odpirajo luknje v času. Moja zgodba,
njena zgodba, ona v moji,
jaz v njeni zgodbi.
Dan je prostor, noč
je čas.
Dan je podoba, noč zgodba.
Dan vidi, noč sliši.
Skozi luknje v prostoru in času smo gledali na vrtu Vile Katarina,
17. junija 1996,
med 18. in 21. uro.
LUKNJE V PROSTORU
HOLES IN SPACE

Skozi luknje v prostoru smo lahko gledali le do sončnega zahoda, skozi luknje v času pa šele zvečer, ko je bilo mogoče tudi opazovanje zvezd.

     

dan

V vrtu so ogledala.
Ogledala so nova, brez okvirjev, so le luknja v prostoru,
ki ponuja pogled v drug prostor.
To je čas podob.

 

noč

Ko pade mrak in dnevna svetloba ne omogoča več pogleda
skozi luknje v prostoru, se pojavijo stara ogledala z okvirji,
ogledala z zgodbo. V vrtu se prižgejo luči, glasovi, besede,
podobe, ki izginjajo. Gledalec zagleda samega sebe,
osebo, ki se je nekdaj ogledovala v tem ogledalu,
obiskovalce v ozadju, naravo, nočno nebo, prazno ogledalo.
Premika se skozi zgodbe, skozi čas.