VUK ĆOSIĆ

Rojen 1966 v Beogradu; diplomiral iz arheologije; od 1991 živi, piše in izvaja diverzije med Ljubljano in Trstom; od 1995 aktivni član Ljubljana Digital Media Lab.

Born in Belgrade in 1966; graduated in archaeology; from 1991 lives, writes and creates diversions between Ljubljana and Trieste; since 1995 active member of Ljubljana Digital Media Lab.

Samostojni projekti / Solo Projects

1991 Dubrovnik; 1992 Ljubljana; Trst; St. Lambrecht; 1994 Ljubljana;1995 “Le Coco Fruitwear - Urbanaria” (z / with Matej Andraž Vogrinčič), Soros center for Contemporary Arts, Ljubljana; 1996 “Le Coco Fruitwear” (z / with Matej Andraž Vogrinčič), Rijeka; Split; Dubrovnik; ICA London.

Skupinski projekti / Group Projects

1985-1996 Beograd; Ljubljana; Dubrovnik; Köbenhavn; Maribor.

Samostojni web projekti / Solo Web Projects:

1996 metablink; 1956; moscowww; netlab/bunker.

Skupinski web projekti / Group Web Projects

1996 refresh; net.weight; nettime zkp3.2.1 .

Web oblikovanje / Web Design

1996 trabakula; delak; os zivljenja; scca; djoni.

Naslov / Address:

Cesta na Brdo 37, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel: +386 61 274 013,
e-mail: vuk@ljudmila.org.