Sorosov center za sodobne umetnosti-Ljubljana

razstava
Mestna galerija Ljubljana
9. - 30. januar 1997

avantgardistični
filmi
Kinoteka
prvo predvajanje
petek, 10. januarja ob 20.uri
ponovitev
četrtek, 30. janurarja ob 18.uri

internet projekti
netbettler
~

televizijska spota
RTV Slovenija
Ursula Noordung, reklamni spot
Park Kulture, oddaja Made in Slovenia, 22.1.97powered by ljudmila
do you prefer english?

MEDIJ V MEDIJU

Kritika medijev že desetletja ni več samo domena teoretskega diskurza, temveč tudi umetniške prakse. Glede na zgodovinski razvoj in na mnogovrstnost samih medijev se ta praksa kaže v raznih oblikah: televizija ali Internet sta predmet umetnikovih razmišljanj, ki se lahko udejanijo v instalaciji, fotografiji, s posredovanjem v samem množičnem mediju, “main-stream” film lahko postane vsebina videa, eksperimentalnega filma itd.
Medij v mediju je razstavni projekt, ki bo predstavil umetniške koncepte, katerih tema so množični mediji, njihovo delovanje, psihosocialni in ideološki učinki ter estetske kvalitete. Izbor razstavljenih del ni omejen s formalnimi značilnostmi, temveč namenoma enakovredno predstavlja različne umetniške medije - video, ambient, fotografijo, avantgardistični (eksperimentalni) film, Internet. Razstava ni pregledna, temveč poudarja nekatere zgodovinske pozicije že uveljavljenih avtorjev in novejše pozicije mladih.

Vanesa Cvahte

Razstavni projekt Vanese Cvahte Medij v mediju je upravni odbor Sorosovega centra za sodobne umetnosti izbral na podlagi javnega natečaja, ki ga je razpisal februarja 1996.