platformaSCCA
No.4, Ljubljana, September 2005

platformaSCCA

KAJ STORITI Z "BALKANSKO UMETNOSTJO"?

Tematska številka z naslovom Kaj storiti z "balkansko umetnostjo"? je del širšega istoimenskega projekta, ki ga je Zavod za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana v sodelovanju z uredniškim odborom (Robert Alagjozovski, Barbara Borčić in Urška Jurman) koncipiral, da bi spodbudil refleksijo in analizo aktualnega pojava vnovičnega odkrivanja oziroma (re)definiranja Balkana in"balkanske umetnosti".

WHAT IS TO BE DONE WITH 'BALKAN ART'?

A thematic number What Is to Be Done with 'Balkan Art'? is a part of a broader project with the same title produced by Center for Contemporary Arts SCCA-Ljubljana with its team/editors (Robert Alagjozovski, Barbara Borčić and Urška Jurman). The research project has been conceived with the initial objective to reflect upon and interpret the reinvention and (re)definition of the Balkans and 'Balkan art'.

KAZALO / CONTENTS
Robert Alagjozovski, Barbara Borčić & Urška Jurman: Uvod /
Introduction

Branka Stipančić: Balkanac, mirno! / Balkanian, Atten-tion!
Robert Alagjozovski, Barbara Borčić & Urška Jurman: Intervju z Igorjem Zabelom / Interview with Igor Zabel
Robert Alagjozovski, Barbara Borčić & Urška Jurman: Intervju z Edo Čufer / Interview with Eda Čufer
Urška Jurman: Intervju sa Rašom Todosijevičem / Interview with Raša Todosijević
Nebojša Jovanović: Zbogom, g. Harker! Dobrodošli na krovu, g. bauMax! / Balkan Revamp(iris)ed: Good-buy, Mr. Harker! Welcome aboard, Mr. bauMax!
Suzana Milevska: Štirje obliži za igro sveta: teorija iger in umetniška praksa na Balkanu / Four Patches for the World Game: Game Theory and Art Practice in the Balkans
Miško Šuvaković: Biopolitičko tumačenje otvorene potencijalnosti balkanske umetnosti ili jedno privremeno izvođenje evropskih identiteta kroz konkretne kustoske taktike / Bio-Political Interpretation of Open Potentiality of Balkan Art or A Temporary Realisation of European Identities Through Concrete Curatorial Tactics
Alen Ožbolt: Učinkovito globalno čiščenje / Efficient Global Cleansing
Erden Kosova: Pogovor z Vasifom Kortunom / A Conversation with Vasif Kortun
Urška Jurman: Intervju z Viktorjem Misianom / Interview with Viktor Misiano

Posvet Kaj storiti z 'balkansko umetnostjo'? / What is to Be Done with 'Balkan Art'? - a panel discussion (Ljubljana, 2003)
Povzetki s posveta / Abstracts from the panel discussion:
Mitja Velikonja, Igor Zabel, Rastko Močnik, Borut Vogelnik